Skip to content
Sök

F-huset byggs om – moderna lokaler för modern undervisning

Kalix kommuns vision är att ha landets bästa skola. Som ett led i detta byggs nu Furuhedsskolans lokaler i F-huset om för att kunna erbjuda attraktiva, jämställda och jämlika utbildningar.

I F-huset finns idag industri-, el- och bygg-programmen samt anpassade gymnasieskolan. Efter ombyggnationen ska också vård- och omsorgsprogrammet samt och vuxenutbildningen inrymmas i lokalerna.

Målen med ombyggnationen är:

  • höjd kvalité,
  • bättre jämlikhet och jämställdhet samt
  • effektivare utnyttjande av lokalerna.

Beräknad byggtid

Start för ombyggnationerna är i början av 2023. De nya lokalerna beräknas stå klara i slutet av 2024. Under byggtiden kommer berörda utbildningar att inrymmas i lokaler hos Staben Företagsby, Furuhedsvägen 35.

Bakgrund

Furuhedsskolans olika verksamheter är idag fördelade på två fysiska platser och i ett antal olika byggnader i Kalix. Lokalerna är av skiftande kvalitet och vissa byggnader är i behov av omfattande renovering. Lokalutnyttjandet är ojämnt och skolans/kommunens mål kring jämställdhet svåra att uppnå med nuvarande lokaler och fördelning av program.

F-husets byggdes på 1950-talet och är i stort behov av underhåll då dagens lokaler är nedslitna och inte ändamålsenliga utifrån jämlikhet/jämställdhet och arbetsmiljö för elever och personal. Det finns ett akut behov av andra omklädningsrum och duschutrymmen för elever och personal i byggnaden.

Planlösningen är splittrad och varken effektiv eller funktionell. Det saknas fullvärdiga elevuppehållsytor och godtagbara omklädningsrum, inte minst för flickor. Byggnaden är djup, vilket innebär dålig dagsljusfaktor i många lokaler. Olika golvnivåer och smala prång medför både dålig uppsikt och bristande tillgänglighet.

Någon tydlig entré finns inte och det saknas naturlig koppling till Furuhedsskolans H-byggnad.

Ombyggnationen ger flera fördelar

I F-huset finns idag industri-, el- och bygg-programmen samt anpassade gymnasieskolan. Efter ombyggnationen ska också vård- och omsorgsprogrammet samt och vuxenutbildningen inrymmas i lokalerna. På så sätt kan man nyttja så väl lokaler som lärarresurser mer effektivt, samtidigt som man ökar jämställdheten och får en mer attraktiv arbetsmiljö för så väl killar som tjejer, elever som personal, ung som gammal. 

Bättre arbetsmiljö och tillgänglighet

Genom ombyggnationen förbättrar vi arbetsmiljön och tillgängligheten genom bland annat bättre utrymningsvägar, minskade nivåskillnader och tillgång till hissar. Ytor och funktioner som kapprum, omklädningsrum, elevytor, personalutrymmen- och arbetsplatser blir också mer funktionella. 

Även konst och utsmyckningar av lokalerna finns med i projektet.

Denna sida uppdateras med mer information allt eftersom.

Se in i framtiden – så blir Furuhedsskolans nya lokaler

Planerad inflytt är vid årsskiftet 2024/2025 men redan idag kan alla som vill följa med på en guidad tur i framtidens utbildningsmiljö via en datoranimerad film.

Reportage, våren 2023

Informationschef Reine Sundqvist tar i sällskap med utbildningschef Charlotte Sundqvist en titt på det renoveringsarbete som nu har påbörjats ute vid Furuhedsskolan, där F-huset ska rustas upp.