Skip to content
Sök

Beställ äldre betyg, översätt betyg

Mot en viss avgift (max 300 kronor) finns det möjlighet att få ett nytt originalbetyg från gymnasieskolan, ett så kallat dubblettbetyg utfärdat. Avgiften beror på avgångsåret. Betyget skickas mot postförskott.

Vid beställning av dubblettbetyg kontakta Furuhedsskolans administration via mail till kommun@kalix.se och ange "Betyg Furuhedsskolan" som ärende. Ange personnummer, namn eventuellt tidigare namn, adress, telefonnummer, klass/linje samt avgångsår. Handläggningstiden varierar beroende på arbetsbelastning men är vanligtvis omkring 2 veckor.  

Översättning av betyg

På www.skolverket.se finns information hur man kan gå till väga för att få ett betyg översatt. Skolan har ingen skyldighet att översätta betyg men i undantagsfall om tid och möjlighet ges kan skolan hjälpa till. Om skolan inte kan hjälpa till återstår två alternativ:

1) Anlita en auktoriserad översättare eller

2) Översätt betyget själv och be skolan att verifiera att det översatta betyget överensstämmer med det svenska betyget.

Tänk på att ett översatt betyg inte alltid betraktas som en juridisk handling utan bör användas tillsammans med det svenska betyget.