Sök

Studiehjälp

Studiehjälp kan bestå av flera olika bidrag till exempel studiebidrag och extra tillägg.

Studiebidrag

Från och med kvartalet efter att du fyller 16 år och till och med juni det år du fyller 20 år utgår det studiebidrag. För närvarande 1 250 kr per månad. Ingen ansökan behöver göras utan det kommer automatiskt när du är inskriven som heltidsstuderande elev vid gymnasieskolan. Bidraget utbetalas av Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

Du kan läsa mer om utbetalningsrutiner på www.csn.se. 

Extra tillägg

är ett bidrag som prövas mot elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Ansökningsblankett finns hos CSN.

När du fyller 20 år

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.