Skip to content
Sök

Studiehjälp

Studiehjälp kan bestå av olika bidrag det är ålder och situation som bestämmer vilka bidrag eller lån du kan få eller söka för studier på gymnasiet. Det är Centrala Studiemedelsnämnden (CSN) som administrerar studiehjälpen.

Studiebidrag

Från och med kvartalet efter att du fyller 16 år och till och med juni det år du fyller 20 år utgår det studiebidrag. För närvarande 1 250 kr per månad. Studiebidrag behöver du som svensk medborgare inte ansöka om för studier i Sverige utan det fungerar som en förlängning av barnbidraget.  

Om du är utländsk medborgare prövar CSN om du har rätt till svenskt studiestöd innan du kan få ett beslut om studiebidrag. 

Extra tillägg 

Extra tillägg är ett bidrag som man kan söka och det prövas mot familjens ekonomiska förhållanden. 

När du fyller 20 år

Vill du fortsätta att studera på gymnasiet med pengar från CSN måste du själv ansöka om studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år 

Information från CSN om bidrag för gymnasiestudier, utländska medborgare och utbetalningsrutiner.