Skip to content
Sök

Försäkringar

Kalix kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Mer information om vad som ingår i försäkringen framgår av försäkringsbeskedet längre ned på sidan.

Skadeanmälan

Det är barnet/elevens vårdnadshavare, alternativt myndig elev, som själv ska göra en skadeanmälan när så behövs. Skadeanmälan ska göras på det sätt som framgår av försäkringsbeskedet, även om några kostnader inte uppstått. 

Osäker?

Om du har frågor kring skolförsäkringen vänd dig till rektor på ditt barns skola respektive förskolechefen på ditt barns förskola.

Försäkring för elever under APL-period

Avtal om arbetsplatsförlagt lärande ska användas enligt kommunens försäkringsmäklare för att undvika problem om någon incident som blir en försäkringsfråga inträffar under APL-perioden.

Mentor ansvarar för att respektive elev har ifylld och påskriven blankett samt att blanketten i kopia delges elev och företag. Originalet förvaras hos mentor.

Olycksfallsförsäkring i förskola, skola och gymnasium

Underteckna vid APL (Arbetsplatsförlagt lärande)