Furuhedsskolans kontaktpersoner är rektorerna Mona Sundqvist, Marjo Ekorre samt Hilkka Vikström som ansvarar för varsin skolenhet, Furuhedsskolan 1, Furuhedsskolan 2 och Furuhed 3.

Postadress: Furuhedsskolan, Box 303, 952 23 Kalix
Besöksadress huvudbyggnad: Furuhedsvägen 28 B, 952 31 Kalix
Besöksadress naturbruksprogrammet: Anderstjärnsvägen 3, 952 31 Kalix
Telefon Kalix kommun växel: 0923-650 00 begär program, avdelning eller den person du söker
Faktureringsadress: Kalix kommun, Ekonomienheten, 952 81 Kalix. Ange alltid referens till exempel köparens/beställarens namn.
Organisationsnummer: 212000 - 2692

Kontaktpersoner: