Skip to content
Sök

Kontakta Furuhedsskolan

Furuhedsskolans kontaktpersoner är gymnasie- och vuxenutbildningschef Bernth Lundqvist samt rektorerna Marjo Ekorre och Mona Sundqvist. Rektorerna ansvarar för varsin skolenhet Furuhedsskolan 1och Furuhedsskolan 2.

Vid Furuhedsskolan finns en krisgrupp. Krisgruppen träder i funktion vid svåra händelser som berör skolans verksamhet, personal och elever.  Huvud - och pressansvarig är skolchefen och sammankallande är Furuhedsskolans kurator.

Postadress: Furuhedsskolan, Nygatan 4, 952 81 Kalix
Besöksadress huvudbyggnad: Furuhedsvägen 28 B, 952 31 Kalix
Besöksadress naturbruksprogrammet: Anderstjärnsvägen 3, 952 31 Kalix
Telefon Kalix kommun växel: 0923-650 00 begär program, avdelning eller den person du söker
Faktureringsadress: Kalix kommun, Ekonomienheten, 952 81 Kalix. Ange alltid referens till exempel köparens/beställarens namn.
Organisationsnummer: 212000 - 2692

Kontaktpersoner:

Bild av Charlotte Sundqvist

Charlotte Sundqvist

Skolchef

Charlotte är skolchef vid Kalix kommun.  

Telefon: 0923-652 11
Bild av Bernth Lundqvist

Bernth Lundqvist

Gymnasie- och vuxenutbildningschef

Mobil: 076-117 2281
Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: barn- och fritid, el- och energi, fordons- och transport, industritekniska, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska, naturbruk samt samhällsvetenskap  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78

Här hittar du oss!