Skip to content
Sök

Kolla källan

Alla källor som man använder när man gör ett arbete måste läsas kritiskt, granskas noga och jämföras med andra källor. Detta brukar man kalla källkritik. Det gäller böcker, artiklar och inte minst när man hämtar information från Internet.

När det gäller material som hämtas från Internet finns det några frågor man bör ställa sig:

Kan uppgiften bekräftas från någon ytterligare källa?

  • När uppdaterades sidan senast?
  • Vem har publicerat texten?
  • Varför har man publicerat texten? I vilket syfte?

Det finns också vissa sidor som man ska undvika att använda som källor:

  • Elevuppsatser
  • Privatpersoners hemsidor
  • Olika intressegruppers hemsidor som innehåller ren propaganda (det kan dock finnas tillfällen då man ska redovisa vad olika grupper tycker om olika saker då denna typ av sidor kan användas men då inte som enda källa).
  • Sidor som inte uppdaterats utan innehåller gamla uppgifter.
  • Sidor där det inte går att se vem som publicerat texten.

Mer information med tips på vidare läsning om källkritik hittar man på Skolverkets hemsida under rubriken Kolla källan!