Sök

Teknikcollege Norrbotten

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare i Boden, Kalix, Luleå och Piteå.

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är en form av kompetenscentra. Här samverkar företag med kommuner och utbildningsanordnare, kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på olika nivåer.

Inom Teknikcollege kvalitetssäkras utbildningar utifrån tio kriterier. De regionala företagen har en nyckelroll, då de är med och styr både utbildningarnas inriktning och utformningen av själva innehållet.

Teknikcollege i Kalix

I Kalix ingår Industritekniska programmet, Teknikprogrammet samt Naturbruksprogrammet  i Teknikcollege Norrbotten. Läs mer på hemsidan för TeknikCollege i Norrbotten.