Sök

Elevresor

Resevillkoren för gymnasieelever gäller till och med vårterminen det år som de fyller 20 år.

Länstrafiken har under våren meddelat nya rutiner angående skolkort:

  • Eleverna kommer att använda samma skolkort även nästa år.
  • Inget kort vid skolstarten då måste eleven betala en avgift (150 kr) för borttappat skolkort.
  • Länstrafiken kommer under sommarlovet att uppdatera elevernas nuvarande kort.
  • Uppdateringen sker på bussen, när korten valideras för första gången efter sommarlovet.

 Villkor för skolkort

  • Färdväg mellan hemmet och skolan måste vara 6 km eller mer enkel resa
  • Eleven måste vara folkbokförd i bostaden och får ej uppbära inackorderingsstöd. 
  • Skolkortet är en personlig värdehandling. 
  • Skolkortet gäller för fyra resor/dag på sträckan mellan hemmet och skolan samtliga dagar under skolterminen utom jul- och sommarlov. 

Gymnasieelev beviljas inte skolkort vid växelvis boende. Enligt uppmätningar av färdsträckor uppfyller inte områden som exempelvis Innanbäcken, Kalix-Bredviken och Rolfs-Grytnäs sex kilometersgränsen. 

Borttappat skolkort anmäls till skolan och löses mot en avgift för närvarande 150 kr. Skolkort som ej fungerar lämnas till busschauffören som skriver ut ett tillfälligt skolkort.

Observera att för gymnasieskolans elever anordnas inte speciella skolskjutsar utan eleverna åker med valfri ordinarie busstur enligt Länstrafikens tidtabell. 
Tidtabeller finns att hämta på www.ltnbd.se eller bussen alternativt busstationen. 

Bidrag för anslutningsresa eller kontantersättning

För en elev som är folkbokförd i Kalix kommun kan bidrag för anslutningsresa samt fritt skolkort erhållas om färdväg till närmaste hållplats är minst fyra kilometer tur och retur. Kontantersättning kan en elev få istället för skolkort då exempelvis bussförbindelse saknas helt.

Ansökan anslutningsresa/kontantersättning

Ansökningsblankett finns att hämta via lärplattformen Schoolsoft.

Det är elevens hemkommun som ansvarar för eventuella bidrag för anslutningsresor eller kontantersättningar. Reglerna kan variera mellan kommunerna.

Bild av Ulla Sandlund

Ulla Sandlund

Skoladministratör vid Furuhedsskolan

Ulla har bland annat hand om frågor som rör elevresor för gymnasieelever.  

Telefon: 0923-652 22