Som elev på gymnasiet – eller om du snart ska välja till gymnasiet är det mycket att hålla reda på. Här under Elevinformation har vi försökt samla en del nyttig information.

Här hittar du bland annat information om läsårstider och vilka regler som finns kring ledighet. Du hittar också information om vilka regler som gäller för studiehjälp, inackorderingstillägg och skolkort för dagliga resor.