Skip to content
Sök

Lånerutiner

För att låna krävs att man är registrerad som låntagare och har ett lånekort vid något bibliotek i Norrbotten. Samma lånekort gäller på samtliga bibliotek i Norrbotten.

Har man inte med sig sitt lånekort lånar man på personnummer. Låntagaren registrerar själv sina lån vid utlåningsterminalen.
Lånetid, krav och återlämning
Lånetiden är 28 dagar (fyra veckor). Vid försening får låntagaren hem en påminnelse med posten. Efter två påminnelser får man en räkning på boken och har då 30 dagar på sig att lämna tillbaka boken eller betala räkningen. Om man har uppgett sitt mobilnummer kan man få en förvarning via SMS om att lånetiden snart går ut. Återlämning görs i disken men när biblioteket är stängt eller obemannat läggs återlämnade böcker i bokinkastet. Lämna inga böcker på bokvagnarna!

Omlån och reservationer
Lånet kan förlängas och en bok kan reserveras, det vill säga man ställer sig i kö på en redan utlånad bok:
- vid sökterminalen
- via Internet
- i informationsdisken
- via telefon eller e-post
Böcker som är beställda får man inte låna om.