Skip to content
Sök

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ och annan service, försäljning och bemötande

Programstruktur

Kurser inom den anpassade gymnasieskolans gemensamma ämnen

 • Engelska
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Historia
 • Religion
 • Naturkunskap
 • Samhällskunskap
 • Idrott och hälsa 1
 • Estetisk verksamhet

Kurser inom programgemensamma ämnen

 • Administration
 • Handel 1
 • Information och kommunikation
 • Inköp och logistik
 • Service och bemötande

Kurser inom programfördjupning

 • Digital kompetens
 • Livsmedel och näringskunskap
 • Mat och butik
 • Handel 2
 • Lokalvård
 • Entreprenörskap
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa 2

Ytterligare ingår 2 valbara kurser och anpassat gymnasieskolearbete.