Skip to content
Sök

Studie- och yrkesvägledning för gymnasieelever

Genom vägledningssamtal hjälper Furuhedsskolans studie- och yrkesvägledare eleverna att analysera och formulera sina intressen och behov, att få insikt om olika möjligheter att uppnå individuella mål, samt att göra väl underbyggda val.

I vårt arbete ingår även att ge saklig och aktuell information vid valen i gymnasieskolan, och om olika utbildningar efter gymnasiet, antagningsbestämmelser, ansökningsförfarandet samt ge svar på olika arbetsmarknadsfrågor. Föreläsningar och gruppdiskussioner om studieteknik. Vi samverkar även med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen och närområdet.

Individuell vägledning

Då eleven besöker studie- och yrkesvägledaren ensam och de tillsammans försöker planera elevens framtid. Eleven får försöka berätta vad han/hon är intresserad av, varför och så vidare. Det kan också vara bra att veta vad som inte alls är intressant och varför. Vägledningen syftar till att ge eleven mer kunskap om sig själv. Studie- och yrkesvägledaren kan också berätta för eleven vad hon eller han bör tänka på och försöka strukturera eller ge eleven en klarare bild av sina möjligheter.

Kollektiv vägledning

Då studie- och yrkesvägledaren ger information klassvis om intagningsbestämmelser, olika utbildningsvägar och kurser, frågor om arbetsliv och arbetsmarknad etcetera. Vid kollektiv vägledning försöker vägledaren också medvetandegöra eleverna om hur attityder och fördomar begränsar studie- och yrkesvalet, t ex social bakgrund, traditionellt könsrolls- och statustänkande. En viktig uppgift är även att försöka motivera eleverna för studier.

Gruppvägledning

I årskurs 1 erbjuder vi eleverna att komma i grupp för att samtala, fråga och diskutera innehållet i programmet de går på. Vi går igenom olika val möjligheter under gymnasietiden och vilken målsättning de har med sina studier.

Medicinsk vägledning

Elever som har något ur medicinsk aspekt att ta hänsyn till vid val av utbildning och yrke kan få medicinsk studie- och yrkesvägledning då skolhälsovården medverkar.

Elevhälsa

Som studie- och yrkesvägledare ingår vi i skolans elevhälsoteam. Vårt arbete här riktar sig i huvudsak åt att hjälpa elever med särskilda behov av att få en individuellt anpassad studiegång utifrån sina intressen och förutsättningar. Det viktigaste är att eleverna klarar sina gymnasiestudier och att de får en meningsfull gymnasietid.

Bild av Catarina Johansson

Catarina Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Catarina är SYV för fordons- och transportprogrammet, naturbruksprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.  

Telefon: 0923-653 75
Mobil: 070-399 5382
Bild av Cecilia Mörk

Cecilia Mörk

Studie- och yrkesvägledare

Cecilia är SYV för byggprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, vård- och omsorgsprogrammet.  

Telefon: 0923-654 85
Mobil: 070-611 54 85