Skip to content
Sök

Elevhälsoteam

Skolan är en plats där ungdomar möts, en plats där varje elev ska ha möjlighet att utvecklas, känna sig trygg och få samspela med andra ungdomar och vuxna. Skolans uppgift är att ge elever goda förutsättningar för lärande och att nå en god fysisk och psykisk hälsa.

Vid Furuhedsskolan finns ett Elevhälsoteam. I teamet ingår rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator, socialpedagog, koordinator samt specialpedagog. Psykolog och skolläkare kallas in vid behov.

Vi har ett förebyggande arbete, bland annat genom våra "Må-bra-dagar" och annat arbete på gruppnivå. På individnivå kan elever vid behov erbjudas individuella samtal hos till exempel skolkurator eller skolsköterska.

Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: barn- och fritid, el- och energi, fordons- och transport, industritekniska, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska, naturbruk samt samhällsvetenskap  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78
Bild av Catarina Johansson

Catarina Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Catarina är SYV för fordons- och transportprogrammet, naturbruksprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.  

Telefon: 0923-653 75
Mobil: 070-399 5382
Bild av Cecilia Mörk

Cecilia Mörk

Studie- och yrkesvägledare

Cecilia är SYV för byggprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, vård- och omsorgsprogrammet.  

Telefon: 0923-654 85
Mobil: 070-611 54 85
Bild av Nina Persson

Nina Persson

Skolsköterska

Nina är skolsköterska på Furuhedsskolan samt för anpassad gymnasieskola.  

Mobil: 072-242 65 35
Bild av Karin Lind

Karin Lind

Kurator

Karin är skolkurator vid Furuhedsskolan.  

Mobil: 072-562 34 64
Bild av Kerstin Lindbäck

Kerstin Lindbäck

Koordinator

Kerstin är koordinator vid Furuhedsskolan och jobbar bland annat med frågor som rör integration, elevcafé och läxläsning. Kontaktperson för elevboendet.  

Telefon: 0923-652 34
Mobil: 070-574 72 37
Bild av Maria Söderholm

Maria Söderholm

Socialpedagog

Maria har bland annat ansvar för praktik inom introduktionsprogrammet.  

Telefon: 0923-656 16
Mobil: 070-269 75 04
Bild av Malin Öberg

Malin Öberg

Specialpedagog

Telefon: 0923-652 17
Mobil: 070-372 53 51
Bild av Lena Lindvall

Lena Lindvall

Skoldatateksansvarig

Lena är ansvarig för Skoldatatek Kalix samt specialpedagog på Furuhedsskolan.  

Mobil: 072-725 3372