Skip to content
Sök

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Tillsyn över och skötsel av lokaler och anläggningar kan till exempel innebära lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer. Anläggningsarbete kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar. Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

Programstruktur

Kurser inom den anpassade gymnasieskolans gemensamma ämnen

 • Engelska
 • Svenska  eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Historia
 • Religion
 • Naturkunskap
 • Samhällskunskap
 • Idrott och hälsa 1
 • Estetisk verksamhet

Kurser inom programgemensamma ämnen

 • Bygg och anläggning
 • Fastighetsskötsel
 • Service och bemötande

Kurser inom programfördjupning

 • Digital kompetens
 • Fastighetsskötsel inre miljö
 • Naturbruksteknik
 • Material och verktyg
 • Lokalvård
 • Entreprenörskap
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa 2
 • Återvinning och kretslopp

Ytterligare ingår 2 valbara kurser och anpassat gymnasieskoelarbete.