Skip to content
Sök

Rektorerna har ordet

Gymnasieskolans vision och ledningsdeklaration: "Furuhedsskolans lärmiljö ger varje elev förutsättningar att bli framgångsrik i sina studier"

Furuhedsskolans lärmiljö ska kännetecknas av:

  • Lärandet i centrum
  • Tillit, trygghet och trivsel
  • Positiva förväntningar
  • Arbetsglädje och engagemang
  • Demokratiska arbetsformer
  • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering
  • Vilja till utveckling

Varje elev ska ges möjlighet att bli framgångsrik i sina studier genom att:

  • Ges förutsättningar till en god kunskapsutveckling
  • Träna sig i att ta ansvar för sin inlärning
  • Se helheter och sammanhang för sin utbildning