Foto: Furuhedsskolan
Foto: Furuhedsskolan

Gymnasieutbildning inom Naturbruksprogrammet.

Från och med den 1 augusti 2016 tar Kalix kommun över som huvudman. I och med detta så ingår naturbruksprogrammet under Furuhedsskolans skolenhet. Själva utbildningen inom naturbruksprogrammet bedrivs i samma skollokaler som tidigare. Hemsida är under uppbyggnad.  

Kontaktpersoner: