Skip to content
Sök

Vård- och omsorgscollege

Furuhedsskolan och vuxenutbildningen i Kalix är certifierade som ett lokalt vård- och omsorgscollege under perioden 2014-2023.

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg.
Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. 

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda. 

Klicka här för mer information.