Skip to content
Sök

Att kontrollera en hemsida

Tips på hur man kontrollerar en hemsida ur källkritiskt synvinkel.

URL-adressen

  • Säger toppdomänen något om innehållet? till exempel är .com och .net oftast kommersiella.
  • Backa i adressen och skala bort tills endast underdomän och toppdomän är kvar. 
  • Kontrollera vem som står bakom adressen, exempelvis via Whois lookup.
  • Lära sig att känna igen olika typer av webbsidor utifrån adressen. Tildetecknet ˜ betecknar exempelvis privata hemsidor.

Kontaktinformation

Gör en sökning på upphovsmannens namn på Google. Saknas kontaktinformation känns sidan tveksam att använda.

Länkar till webbsidan

Vilka andra sidor har länkat till den aktuella hemsidan? Sök i Google på link:webbadressen

Webbsidans referenser

Vilka källor hänvisar man till? Fungerar de länkar man har lagt ut?

Verkar texten seriös?

Kontrollera fakta mot andra referenskällor.