Skip to content
Sök

Nu kan du studera estetik och media på Furuhedsskolan

Furuhedsskolan i Kalix har glädjen att kunna erbjuda en helt ny spännande utbildning för dig som vill ha ett modernt studieförberedande program, och samtidigt utvecklas i kurser med kreativt och framtidsanpassat innehåll.

Utbildningen kombinerar delar av Samhällsprogrammet Media och Estetiska programmet i ett koncept som omfattar tekniska och kreativa ämnen men också samhällsvetenskapligt innehåll. Kursinnehållet och de gymnasiegemensamma kurserna liknar på många sätt andra studieförberedande program, med många samlästa ämnen.

Estetik och Media fokuserar både på teoretisk och praktisk arbete, och kvalificerar för högskolestudier inom många olika områden. Inriktningen är särskilt lämplig för dig som är intresserad av teknik, kreativa processer och AI. Ett närvarande och engagerat lärarlag stöttar dig i dina studier.

Innehåll

Innehållet delas upp i gymnasiegemensamma ämnen, inriktningsämnen och fördjupningskurser:

  • De gymnasiegemensamma ämnena är samma som på övriga studieförberedande program. Det vill säga svenska, samhällskunskap, matematik, engelska och så vidare.
  • Inriktningskurserna ger dig kunskap om design, formgivning, rörligt material, konst, foto, AI, kommunikation och medieproduktion – ett område som omfattar marknadsföring, reklam, branding, webproduktion, poddar med mer.
  • Fördjupningskurserna ger dig möjlighet att välja mellan kurser och fördjupa dig inom programmering, bild och formgivning, film- och tv-produktion, fotografi och andra spännande områden. 

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1b
Idrott och hälsa 1
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1 b
Engelska 6
Religion 1
Historia 1b
Historia 2 b kultur
Svenska 2
Svenska 3

Programgemensamma ämnen

Estetisk/visuell kommunikation
Konstarterna och Samhället

Inriktingsämnen

Digitalt skapande 1
Medieproduktion1
Medieproduktion 2
Medier, samhälle och kommunikation

Valbara kurser
(Välj 5 av kurserna)

Programmering 1 (för dig som vill styra teknik)
Bild och form (för dig som vill skapa konst)
Film och tvproduktion 1 (lär dig livestreama)
Foto 1 (lär dig digitalt foto och bildredigering)
Formgivning 1(för dig som vill formge och
designa i 3D och 2D)
Foto 2 (fortsättnignskurs digitalt foto och bildredigering)

Gymnasiearbete

Individuellt val

Kuser du väljer utifrån egna behov och intressen, kursutbud presenteras varje år.

Att blanda teoretiska och kreativa kurser kan förbättra inlärning och hjälpa dig att minnas vad du har lärt dig. Vi testar ofta kunskaper genom praktiska och muntliga övningar. Detta fördjupar förståelsen och tillämpningen av materialet. Genom praktiska övningar kan vi testa kunskaper i verkliga situationer, vilket bidrar till en mer heltäckande inlärningsprocess.

Muntliga tester stärker kommunikationsfärdigheter och självförtroende. Detta är avgörande för framgång i både akademiska och yrkesmässiga sammanhang. Genom att studera både teoretiska och kreativa ämnen utvecklar du som elev din förmåga att analysera och tänka kreativt. Dessa färdigheter är värdefulla för att lösa komplexa problem och för att lyckas i ett mångsidigt samhälle.

Under det första året läser du gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Du börjar också med kurser i medieproduktion, medier och samhälle, estetisk kommunikation samt bild och form. Dessa kurser inkluderar användning av AI-verktyg för att lära ut kreativa processer.

Mediekunskap och digital kommunikationsförmåga är viktiga i vår digitala värld. Inriktningen Estetik och Media ger dig de verktyg du behöver för att kunna arbeta effektivt inom dessa områden, vilket är avgörande för både din personliga och professionella utveckling.

Under ditt andra år fortsätter du gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska, historia, idrott och naturkunskap. Du fördjupar dig även i medieproduktion, fotografi, formgivning och digitalt skapande, och kan välja extra kurser som programmering eller film- och tv-produktion där livestreaming ingår.

Undervisningen är utformad för att du ska kunna utveckla dina färdigheter från grundidé till färdig produkt. Du kommer att arbeta både på traditionella sätt och mer experimentellt med olika material. Målet är att du ska bli öppen för att utforska nya metoder och arbetssätt. Du kommer även att lära dig att arbeta med projekt och problemlösning, särskilt inom områden som reklam och marknadsföring.

Under ditt sista år på gymnasiet läser du mer svenska, religion och historia, samt individuellt valda kurser. Du fördjupar dig även i digitalt skapande, design, formgivning och medieproduktion, och arbetar med ditt gymnasiearbete.

Det här året ger dig möjlighet att bygga upp ditt eget varumärke och öppna dörrar till en mängd olika karriärmöjligheter inom exempelvis reklam, marknadsföring, filmproduktion, grafisk design och webbutveckling. De kunskaper och färdigheter du utvecklar gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden, men ger framför allt en god grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Internationella projekt och utbyten hjälper dig att förstå världen bättre, lära känna andra kulturer och se hur viktigt det är att kunna kommunicera väl. De är också bra för att förstå större samhällsfrågor och hur olika trender och sociala mönster utvecklas.

Att delta i sådana projekt kan ge dig många fördelar som är bra både för din personliga och akademiska utveckling, och för att lära dig att arbeta kreativt med andra.

Fördelar med internationella projekt:

  • Kompetensutveckling. Du får praktisk erfarenhet och kan använda dina teoretiska kunskaper i verkliga situationer, inom områden som kommunikation, kultur, hållbar utveckling, AI och medieproduktion.
  • Global medvetenhet. Du blir mer medveten om globala problem och kan hjälpa till att lösa dem. Detta kan inspirera dig att engagera dig mer i världen och göra positiva förändringar.
  • Nätverksbyggande. Internationella projekt är en chans att träffa människor från hela världen och skapa kontakter som kan vara värdefulla i framtiden.
  • Kulturell förståelse och tolerans. Du får möjlighet att möta människor från olika kulturer vilket ökar din förståelse och respekt för andra.
  • Språkutveckling. Att prata med människor från andra länder hjälper dig att bli bättre på andra språk, vilket är en stor fördel i en allt mer globaliserad värld.
  • Perspektivutvidgning. Du får se världen ur olika perspektiv och lära dig mer om olika sätt att se på samhällsfrågor och kulturella normer.

Genom internationella relationer och projekt får du värdefulla erfarenheter som förbereder dig för en mångkulturell och globaliserad värld.Konceptbild, internationella projekt. Färgglad världskarta.

Förvandla din nyfikenhet på AI till praktiska kunskaper genom våra kurser. Vårt gymnasieprogram med AI-inriktning ger dig chansen att djupdyka i en av de mest inflytelserika teknologierna idag. Du kommer att utforska nya idéer, lösa komplexa problem och utveckla innovativa lösningar som påverkar olika branscher och främjar samhällsutvecklingen. Detta ger dig en fördel på arbetsmarknaden och förbereder dig för en framtid där AI är central.

Vi lär dig steg för steg hur du arbetar med AI, använder de senaste verktygen och tillämpar AI i verkliga projekt. AI-teknologi ingår i flera av våra kurser och ger dig kunskaper som är direkt tillämpbara i arbetslivet. Du får också lära dig om upphovsrätt, använda textverktyget ChatGPT och andra programvaror som stärker din förmåga att kommunicera professionellt och lösa tekniska problem.

Välj Estetik och Media för en utbildning som ger dig verktygen att möta framtiden väl förberedd.Konceptbild AI. Mobiltelefon och tjänster i en människas hand.

Gymnasiet med de bästa förutsättningarna

Furuhedsskolan prioriterar studiero och stöd för att säkerställa en trygg och givande arbetsmiljö. Lärare tillsammans med övriga medarbetare arbetar för att skapa en atmosfär där alla elever känner sig sedda, hörda och respekterade. Målet är att varje elev ska känna sig motiverad att utmana sig själv och utforska nya idéer, vilket bidrar till både personlig och akademisk utveckling. Furuhedsskolans lokaler okaler är välutrustade med arbetsstationer, köksutrustning och avancerad teknik som stödjer elevernas lärande. 

Välkommen till estetik och media!

Som lärare ser vi fram emot att få ta hand om dig under dina tre år på gymnasiet, och lovar dig en lärorik och rolig gymnasietid med fokus på kunskap inom estetik och media.
Genom utbildningen kommer du att utforska kreativitetens alla nyanser och lära dig att använda olika medieplattformar för att kommunicera dina idéer på ett effektivt sätt.
Med inspirerande projekt, engagemang från oss och en dynamisk lärmiljö är vi övertygade om att du kommer att växa både personligt och akademiskt under din tid här.

En rolig och inspirerande gymnasietid bidrar till att du känner dig motiverad och engagerad i ditt lärande. Vi tror och hoppas att det leder till att just du lyckas bättre med dina studier, samt att du och dina klasskamrater får en stark känsla av samhörighet och välbefinnande!

Bläddra i vår broschyr