Jobb och utvecklingscenter (JUC) är en dagligverksamhet/sysselsättning inom socialförvaltningen. Inom JUC är målet att skapa meningsfull sysselsättning och stärka arbetslivsanknytningen för de personer som kommer till våra verksamheter. Våra verksamheter präglas av mångfald och alla arbetstagare får en individuell planering.

Besöksadress

Jobb och Utvecklingscenter
Furuhedsvägen 21
952 31 Kalix

Kontaktuppgifter

Helena Öhman-Nilsson, enhetschef
Telefon: 0923-659 09
E-post: helena.ohman-nilsson@kalix.se