Röstsökning via Cloudo

Furuhedsskolan - gymnasieskolan i Kalix

Foto: Furuhedsskolan
Foto: Furuhedsskolan

Furuhedsskolan erbjuder tolv nationella program fördelade på sju yrkesprogram och fem högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet med fem olika spår, gymnasiesärskola samt lärlingsutbildning.

Furuhedsskolan invigdes höstterminen 1970. Skolans olika verksamheter är koncentrerade till ett antal byggnader på samma område. Lokalerna är renoverade ett par gånger och är fräscha och funktionella. Den senaste renoveringen var under mitten av år 2000, då biblioteket placerades mitt i huvudbyggnaden.

Skolan har idag cirka 600 elever främst från Kalix men även från ett antal andra kommuner. Ett hundratal personer arbetar vid Furuhedsskolan.

Furuhedsskolan samarbetar med ett antal externa utbildningsanordnare och har även internationella elevutbyten. Från och med hösten 2014 är skolan certifierad FN-skola.

Naturbruksprogrammet

Norrbottens läns landsting var under lång tid huvudman för naturbruksgymnasiet men från och med den 1 augusti 2016 har Kalix kommun huvudmannaskapet. I och med detta ingår numer naturbruksprogrammet i Furuhedsskolans skolenhet. Själva utbildningen bedrivs i samma skollokaler som tidigare. 
Läs mer om naturbruksprogrammet på naturbruksgymnasiet hemsida.