Skip to content
Sök

Jobb inom stöd och omsorg

Stöd- och omsorg inkluderar verksamheterna grupp-eller servicebostad och personlig assistans.

Personer som bor i gruppbostad har funktionsvariationer av olika slag. De flesta har god rörelseförmåga men är i behov av individuellt kognitivt stöd och hjälpen kan handla om allt från praktisk hjälp och pedagogisk guidning. Ofta fylls dagarna med utflykter och allehanda upptåg. Att arbeta på en gruppbostad är ett roligt, intressant och socialt jobb och gör verklig skillnad i människors liv.

De flesta har god rörelseförmåga men är i behov av individuellt kognitivt stöd, det kan vara hjälpmedel av olika slag men också praktisk hjälp och pedagogisk guidning. Med kognitivt stöd menas allt som gör det lättare att tolka och förstå, planera och organisera vardagens olika aktiviteter. Det kan till exempel vara dags-, eller veckoscheman, larmanordningar, bildstöd, tidshjälpmedel óch så vidare.

De flesta av de som bor i våra gruppbostäder har sin dagliga sysselsättning på JUC, jobb-, och utvecklingscentret som ligger vid Staben.

”Hemmadag”, är den dag under veckan som personalen och den boende tillsamman gör inköp, städar lägenheten och utför andra hushållssysslor. Det är viktigt att den boende är delaktig i sin egen vardag, får utveckla sina resurser och intressen och ha en meningsfull fritid och socialt umgänge.

På sommaren, när JUC har sommarstängt, brukar dagarna fyllas med utflykter och allehanda upptåg. Att arbeta på en gruppbostad är nästan som ”I en annan del av Köping”, fast vi är i Kalix.

Våra Grupp- och servicebostäder

Järpen, Ripan, Torlängan – LSS-boende
Anna Björn
E-post: anna.bjoorn@kalix.se
Telefon: 076-104 88 01

Näsbyvägen, Stjärnan – LSS-boende
Ann-Charlotte Engren
E-post: ann-charlotte.engren@kalix.se
Telefon: 076-104 88 18

Jungfrun, Djuptjärn – LSS-boende
Madelene Häggström
E-post: madelene.haggstrom@kalix.se
Telefon: 072-587 44 23

Anneli Olsson
E-post: anneli.olsson@kalix.se
Telefon: 076-104 89 15

Som personlig assistent är du en möjliggörare i personens vardag – du stöttar personen att kunna leva som alla andra! I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att hjälpa till med på- och avklädning, personlig hygien, kommunikation, inköp, hushållssysslor, träning, att - upprätthålla sociala kontakter och att genomföra aktiviteter. Dina arbetstider utgår från individens aktuella levnadsvanor och assistansbeslut, vissa har behov av hjälp dygnet runt, andra har endast behov del av dygnet. Din arbetsplats är där brukaren befinner sig – både i och utanför hemmet. Här råder ingen stress.

Varje assistans är unik – diagnoser, livsmiljö, ålder, levnadsvillkor och familjeförhållanden varierar bland våra brukare. Det är din vilja, dina personliga färdigheter och egenskaper som är det viktigaste verktyget och avgörande för arbetet som personlig assistent.

Kontaktpersoner, personlig assistans

Jakob Jönsson
E-post: jakob.jonsson@kalix.se
Telefon: 072-562 34 10

Sandra Eriksson
E-post: sandra.eriksson@kalix.se
Telefon: 076-127 41 88

Vi arbetar stödjande och handledande och motivation är vårt ledord. Utifrån ett motiverande arbetssätt hjälper vi personer i det egna hemmet. När man arbetar med boendestöd gör personalen och brukaren alla aktiviteter tillsammans och vi hjälper och vägleder utifrån personens behov.

Kontaktperson, stöd- och omsorgsgruppen

Ulrica Gustafsson
E-post: ulrica.gustafsson@kalix.se
Telefon: 076-104 88 13

Här arbetar vi tillsammans med barnet/ungdomen för att träna vardagliga aktiviteter, till exempel personlig hygien, städning, tvättning, sophantering, matlag och bakning. Alla får även möjlighet att måla, pyssla, spela spel, läsa böcker och använda dator. Det är viktigt att alla får känna att de lyckas med det de gör. Emellanåt planerar och genomför vi också aktiviteter utanför Björnbacken; äta på restaurang, bowla, bada med mera.

Kontaktperson, Björnbacken

Ulrica Gustafsson
E-post: ulrica.gustafsson@kalix.se
Telefon: 076-104 88 13

Här finns JUC:s egna café där bageriet står för allt gott som säljs, en återvinningsbutik och ett snickeri som utför jobb både till företag och privatpersoner. Vi utför också köks- och städuppdrag samt paketeringsjobb för företag i Kalix. Dessutom jobbar vi med färg, form och sinnesstimulering. Hos oss får du ett varierande och roligt arbete med stora möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och se framgång hos brukarna. Hos oss är ingen dag den andra lik.

Kontaktperson, JUC

Anette Strömbäck
E-post: anette_stromback@kalix.se
Telefon: 072-548 99 55

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett jobb. Du blir ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen. Det kan handla om att ta promenader tillsammans, gå och fika, höras på telefon eller andra aktiviteter som passar för just er. Du behöver ingen särskild utbildning utan det viktigaste är att du har en stabil livssituation samt har tid och vill engagera dig.

Kontakt

På sidan "Att bli kontaktperson" kan du läsa mer och ansöka om att bli kontaktperson.