Skip to content
Sök

Arbetsmarknadsinsatser

Kalix kommun arbetar aktivt för att medborgarna i vår kommun ska ha ett arbete. Detta arbete sker bland annat genom olika arbetsmarknadsinsatser.

Detta arbete är även en del i vårt arbete med att säkerställa kompetensförsörjningen för Kalix kommun såväl som andra arbetsgivare i kommunen. Inom kommunen kan vi hjälpa unga och vuxna arbetssökande med tidsbegränsade insatser som exempelvis praktik, arbetsträning och anställning.