Sök

Feriepraktik 2021 – information till ungdomar

Kalix kommun erbjuder i år tre veckors feriepraktik till dig som är född 2003, 2004 eller 2005 och skriven i kommunen. Ferieplatserna finns inom kommunens verksamhet, hos föreningar och privata företag.

Feriepraktik 2021

  • Den 1 – 25 april 2021 är det möjligt att ansöka om feriepraktik.
  • Du som gjort en ansökan kan senare logga in på "Mina sidor" sen för att se erbjuden plats och tacka ja eller nej till erbjuden plats.

Praktik hos privat aktör

Om du vill söka feriepraktik hos privata aktörer så kontaktar du företaget själv och får besked av företaget. I slutet av mars månad kommer vi att publicera en lista med alla arbetsplatser som erbjuder feriepraktik.
Du som söker feriepraktik inom kommunal verksamhet eller förening gör din anmälan i länken ansökan om feriepraktik

Erbjudande och besked om ferieplats

Under maj månad fördelas ferieplatserna och ett erbjudande om ferieplats skickas ut via e-post.
När du tackat JA skickas det slutgiltiga beskedet ut i ett vanligt brev. I brevet finns information om arbetsplats och starttid samt:

Efter avslutad ferieperiod lämnas eller skickas den ifyllda och påskrivna närvaroblanketten till feriehandläggaren på Kalix Folkets Hus. Brevlåda märkt med "Feriepraktik " finns på entréplanet. Adressen finns på närvaroblanketten. Fyll i och  skriv under skatteintyget längst ner på närvaroblanketten om du inte vill att vi drar skatt på din lön.

Behöver jag betala skatt?

Om du beräknar att du kommer att tjäna mindre än 20 135 kronor under 2021 så behöver du inte betala skatt men du måste skriva under skatteintyget som finns längst ner på närvaroblanketten.

Arbetstider

Du jobbar sammanlagt 90 timmar under en av följande treveckorsperioder:
Period 1: 14 juni – 2 juli
Period 2: 5 juli – 23 juli
Period 3: 26 juli – 13 augusti

Under period 1 infaller midsommarafton fredag 25 juni. Du har då möjlighet att arbeta in den dagen. Planera detta med handledaren på arbetsplatsen.

Lön

Under 18 år: 66 kronor per timme, inklusive semesterersättning.
Fyllda 18 år: 80 kronor per timme, inklusive semesterersättning.

Löneutbetalning

Närvaroblanketten och ansökan om skattejämkning lämnas till feriehandläggaren direkt efter avslutad ferieperiod, dock senast nedan angivet datum.

Löneutbetalning sker

27 juli - om närvaroblanketten för period 1 lämnas till feriehandläggaren före 10 juli.

27 augusti - om närvaroblanketten för period 2 lämnas till feriehandläggaren före 10 augusti.

24 september - om närvaroblanketten för period 3 lämnas till feriehandläggaren före 10 september.

Försäkring

Under din feriepraktik är du försäkrad genom kommunen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kalix Folkets Hus
Köpmannagatan 25

Postadress

Kalix kommun
Feriepraktik
Box 10155
952 21 KALIX

Telefon

Kalix kommuns växel: 0923-650 00

Kontaktperson

Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Arbetsmarknadskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76