Skip to content
Sök

Feriepraktik – information till förvaltningar och föreningar

I år erbjuds alla ungdomar som är födda 2006, 2007, 2008 och skrivna i Kalix kommun, tre veckors feriepraktik. Ferieplatserna finns inom kommunens verksamheter och hos ideella föreningar.

Period 1

17 juni – 5 juli (vecka 25, 26 och 27)

Period 2

8 juli – 26 juli (vecka 28, 29 och 30)

Period 3

29 juli – 16 augusti (vecka 31, 32 och 33)

Målsättningen för ferieverksamheten

  • Ge inblick i arbetslivets villkor.
  • Meningsfulla arbetsuppgifter.
  • Utveckla ansvarskänsla för arbetsinsats och arbetsgemenskap.

Att tänka på då man tar emot ferieungdomar

  • Det måste finnas en ansvarig arbetsledare som varje förvaltning och förening själva tillhandahåller.
  • Daglig handledning är en mycket viktig förutsättning för att feriepraktiken ska bli meningsfull.
  • Ungdomarna ska arbeta 90 timmar per period och enbart dagtid samt vardagar eftersom övertidsersättning ej utgår.
  • Arbetsledaren ansvarar för att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.

Här kan du läsa mer ...

Anmäl platser

Tillgängliga feriepraktikplatser anmäls via feriebas.se.