I år erbjuds alla ungdomar som är födda 2003, 2004, 2005 och skrivna i Kalix kommun, tre veckors feriepraktik.

Period 1

14 juni – 2 juli.

Period 2

5 juli – 23 juli.

Period 3

26 juli – 13 augusti.

Förvaltningar och föreningar

Du som vill ta emot feriepraktikanter ansöker senast den 26 mars.
Gå vidare till information och ansökan förvaltningar och föreningar.

Feriepraktik ungdomar

Ansökningsperioden är 1 april – 25 april.
Gå vidare till information och ansökan för feriepraktik ungdomar.

Arbetsmarknadsenheten
Kalix kommun