Sök

Vanliga frågor om feriepraktik

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring feriepraktiken. Om dina frågor inte besvaras här kontaktar du någon av våra kontaktpersoner.

Senast den 24 april vill vi att du ska ha gjort din webb-ansökan. Ansökningsperiod för feriepraktik är 1 – 24 april 2022. Du kan när som helst under ansökningsperioden gå in på "Mina sidor" och göra ändringar i din ansökan samt önska specifik plats. Besked om var du får din feriepraktik kommer i slutet av maj månad.

Om du söker plats hos ett privat företag, så kontaktar företaget dig om du blir erbjuden jobb eller att du får en matchning via oss på kommunen. All kontakt och anställning och lön sker direkt med företaget och du får inget brev med info och blanketter från oss på kommunen.

Nej, det har du inte. Fördelning av ferieplatser sker efter sista ansökningsdagen.

När detta uppstår blir det lottdragning mellan de som har sökt platsen, sedan försöker vi placera ut så att alla ska få något av de sökta alternativen. Går inte detta att ordna tar feriehandläggaren kontakt med dig så du får ge ett annat alternativ. Det är viktigt att du anger flera alternativ både när det gäller arbetsområde, geografiskt område och period, då du gör din ansökan. 

Då kan det finnas en risk att du inte får ditt sökta alternativ eftersom vissa arbetsplatser har fler sökande än vad de kan ta emot, särskilt under period 1. Därför är det bra om du väljer fler än en period och flera arbetsplatser.

Direkt efter sista ansökningsdag inleds arbetet med tillsättningen av ferieplatserna. Lämnar du inte in din ansökan i tid så finns det en stor risk att de ferieplatser som du är intresserad av redan är tillsatta. Vi kommer givetvis att hjälpa dig att få en ferieplats men du får ett mycket mindre urval av arbetsplatser.

På inloggningssidan anger du ditt personnummer och klickar sen på ”Glömt lösenord?”. Du kommer då att få ditt lösenord skickat till din e-post.

  • Om du är under 18 år får du 67 kronor per timme, inklusive semesterersättning.
  • Om du är över 18 år får du 81 kronor per timme, inklusive semesterersättning.

Löneutbetalningarna sker den 27 varje månad (om den 27 infaller på helgdag sker utbetalningen vardagen innan) förutsatt att du har lämnat in din underskrivna och ifyllda närvarorapport före den 10 samma månad.

Närvarorapport med skatteintyg på samma blankett ska lämnas eller skickas till feriehandläggaren. Kontoanmälan ska lämnas eller skickas till Swedbank i Kalix om du inte redan har lämnat in ett sådant tidigare.
Registerutdraget du beställt från polismyndigheten (gäller dig inom barnomsorgen) medtas till arbetsplatsen första arbetsdagen