Skip to content
Sök

Rapportera missförhållanden inom Kalix kommuns verksamheter

Att arbeta för transparens och öppenhet är viktigt för Kalix kommun och därför har vi e-tjänsten Rapporteringstjänst för Kalix kommun. Här kan du rapportera missförhållanden inom Kalix kommuns verksamhet i enlighet med Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ”Visselblåsarlagen”.

Kalix kommun ska ha högt i tak och i normalfallet bör diskussioner om problem kunna ske öppet. Men möjligheten att vara anonym är ett viktigt komplement för de fall då någon av något skäl är obekväm med att öppet påtala ett problem.


Visselblåsarsystemet är till för allvarliga missförhållanden. Ärenden kommer att hanteras av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av oberoende advokat. Kalix kommun rapporterar om inkomna ärenden till ledningsgruppen, som kommer att vidta nödvändiga åtgärder.

När ska du visselblåsa?

Lantero har tagit fram guiden "Att visselblåsa – Vanliga frågor" speciellt för dig som har tänkt anmäla missförhållanden på arbetsplatsen. Här besvaras bland annat frågorna:

  • När ska du anmäla?
  • Vilket skydd har du?
  • Vad kan du förvänta dig?

Riktlinjer för visselblåsarsystemet

Under riktlinjer i Kalix kommuns författningssamling kan du läsa riktlinjerna för kommunens visseblåsarsystem.

Felanmälan och synpunkter