Kalix kommun har inlett ett samarbete med Teach for Sweden för att få fler legitimerade lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen på högstadiet.

Kalix kommun söker dig som har 90 högskolepoäng i något av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi eller teknik och vill vidareutbilda dig till lärare. Genom samarbetet med Teach For Sweden erbjuds du en anställning som lärare hos oss på Kalix kommun, samtidigt som du genomgår en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till att du får lärarlegitimation. Efter programmet är du behörig lärare – med erfarenhet av att motivera och utveckla människor som kommer att minnas dig för resten av sina liv.

Vill du veta mer, kontakta Elisabeth Karlsson som är utvecklingsledare på
utbildningsförvaltningen via elisabeth.karlsson@kalix.se.

Du kan också läsa mer och ansöka direkt via www.teachforsweden.se från och med den 1 november 2020.