Skip to content
Sök

Feriepraktik – information till företag

Är du företagare då har du nu möjlighet att söka bidrag från Kalix kommun för att ta emot skolungdomar för feriejobb i sommar.

Kalix kommun erbjuder varje år feriepraktik/sommarjobb till skolungdom. Följande gäller för den eller de ungdomar du anställer:

  • Ska vara skriven i Kalix kommun
  • Ska vara född född 2006, 2007 eller 2008
  • Ska vara anställd i minst tre veckor (eller totalt 90 timmar). Ni avgör själva under vilka veckor ni anställer (behöver inte utgå från kommunens perioder) i registreringen ange 90 timmar under sommaren i valbara kryssrutan.
  • Ungdomen får inte ha eller ha haft ett kommunalt sommarjobb under 2024.
  • Ungdomar som söker direkt mot företaget ska hänvisas att registrera in sig i feriebas. Är ungdomen inte inregistrerad i feriebas kommer ferieplatsen inte att godkännas.
  • Bidrag utgår med max 10 500 kronor per sommarjobbande ungdom vilket motsvarar Kalix kommuns lönekostnad per ungdom (lön, personalomkostnader och semesterersättning). Detta innebär 71 kronor/timme för ungdomar under 18 år och 85 kronor/timme för ungdomar över 18 år, beräknat på 90 timmar under en period om tre veckor.
  • Företaget ansvarar för anställning och har hela arbetsgivaransvaret.
  • Det ska finnas ett kollektivavtal/försäkring så att ungdomarna är försäkrade under sin arbetsperiod.

Rekvirera bidrag efter avslutad anställning

Bidrag rekvireras genom att du skickar in rekvisitionsblanketten senast 1/10 2024 samt en kopia av den anställde ungdomens lönebesked och uppgift om bank- eller plusgiro för utbetalning av bidrag, till Kalix kommun per e-post till birgitta.fransson@kalix.se
Rekvisitionsblankett för företag som anställt feriepraktikanter via Kalix kommun sommaren 2024

Företaget ansvarar för anställning och har hela arbetsgivaransvaret.
Läs mer om ert ansvar i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta".

Om ansökan

Företag som vill ta emot ferieungdom anmäler platser via feriebas senast den 31 marsoch fyller i uppgifter och arbetsbeskrivning. Välj perioden 90 timmar under sommaren, behöver du hjälp med registreringen kontakta feriehandläggaren.

Ta kontakt innan du anställer

Innan anställning, kommer ni att få namnförslag på vilka som sökt jobb hos er som ni då själva utser vilka ni avser att anställa och kontaktar feriehandläggaren och meddelar med namn och födelsenummer vem eller vilka du ansöker om att anställa med kommunalt bidrag dock senast 15 maj.

Beslut om godkännande av planerade anställningar kommer att meddelas så snart som möjligt efter ansökan. Påminn även ungdomarna att registrera sig i feriebas om dom söker direkt mot ert företag.

Ungdomarna kan ej ha både kommunal feriepraktik och sommarjobb hos företag.

Infoblad och rekvisitionsblankett kommer att skickas ut med brev efter att ni meddelat vilka ni avser att anställa

Kontaktperson

Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Feriehandläggare/arbetskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet vid arbetsmarknadsenheten.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76