Sök

Feriepraktik 2022 – information till företag

Är du företagare inom besöksnäring, hotell, restaurang, café, detaljhandel eller annan lämplig bransch? Då har du nu möjlighet att söka bidrag från Kalix kommun för att ta emot skolungdomar för feriejobb i sommar.

Kalix kommun erbjuder varje år feriepraktik/sommarjobb till skolungdom. Följande gäller för den eller de ungdomar du anställer:

  • ska vara skriven i Kalix kommun
  • ska vara född 2004, 2005 eller 2006
  • ska vara anställd i minst tre veckor (eller totalt 90 timmar)
  • får inte ha eller ha haft ett kommunalt sommarjobb under 2022
  • varje företag har möjlighet att få bidrag för minst två sommarjobbande ungdomar
  • det ska finnas ett kollektivavtal/försäkring så att ungdomarna är försäkrade under sin arbetsperiod.
  • bidrag utgår med 10 500 kronor per sommarjobbande ungdom vilket motsvarar Kalix kommuns lönekostnad per ungdom (lön, personalomkostnader och semesterersättning).
    Detta innebär 67 kronor per timme för ungdomar under 18 år och 81 kronor per timme för ungdomar över 18 år, beräknat på 90 timmar under en period om tre veckor.

Rekvirera bidrag efter avslutad anställning

Bidrag rekvireras genom att du skickar in rekvisitionsblanketten samt en kopia av den anställde ungdomens lönebesked och uppgift om bank- eller plusgiro för utbetalning av bidrag, till Kalix kommun per e-post till kommun@kalix.se

Rekvisitionsblankett för företag som anställt feriepraktikanter via Kalix kommun sommaren 2022

Företaget ansvarar för anställning och har hela arbetsgivaransvaret.

Läs mer om ert ansvar i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta".

Om ansökan

Företag som vill ta emot ferieungdom anmäler platser via feriebas  och fyller i uppgifter och arbetsbeskrivning samt vilken period det avser (perioden behöver ej vara samma som kommunen har) välj då annan period och skriv in i beskrivningen) behöver du hjälp med registreringen kontakta feriehandläggaren.

Ta kontakt innan du anställer

Innan anställning, kommer ni att få namnförslag på vilka som sökt jobb hos er som ni då själva utser vilka ni avser att anställa och kontaktar Birgitta Fransson och meddelar med namn och födelsenummer vem eller vilka du ansöker om att anställa med kommunalt bidrag dock senast 22 maj. Beslut om godkännande av planerade anställningar kommer att meddelas så snart som möjligt efter ansökan.

Infoblad och rekvisitionsblankett kommer att skickas ut med brev efter att ni meddelat vilka ni avser att anställa.

Kontaktperson

Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Arbetsmarknadskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76