Skip to content
Sök

Feriepraktik – information till företag

Är du företagare då har du nu möjlighet att söka bidrag från Kalix kommun för att ta emot skolungdomar för feriejobb i sommar.

Kalix kommun erbjuder varje år feriepraktik/sommarjobb till skolungdom. Följande gäller för den eller de ungdomar du anställer:

  • Ska vara skriven i Kalix kommun
  • Ska vara född 2005, 2006 eller 2007
  • Ska vara anställd i minst tre veckor (eller totalt 90 timmar). Ni avgör själva under vilka veckor ni anställer (behöver inte utgå från kommunens perioder) i registreringen ange 90 timmar under sommaren i valbara kryssrutan.
  • Ungdomen får inte ha eller ha haft ett kommunalt sommarjobb under 2023.
  • Ungdomar som söker direkt mot företaget ska hänvisas att registrera in sig i feriebas. Är ungdomen inte inregistrerad i feriebas kommer ferieplatsen inte att godkännas.
  • Varje företag har möjlighet att få bidrag för upp till 3 ungdomar som utgår med max 10 500 kronor per sommarjobbande ungdom vilket motsvarar Kalix kommuns lönekostnad per ungdom (lön, personalomkostnader och semesterersättning). Detta innebär 68 kronor per timme för ungdomar under 18 år och 82 kronor per timme för ungdomar över 18 år, beräknat på 90 timmar under en period om tre veckor.
  • Företaget ansvarar för anställning och har hela arbetsgivaransvaret.
  • Det ska finnas ett kollektivavtal/försäkring så att ungdomarna är försäkrade under sin arbetsperiod.
  • Läs mer om ert ansvar i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta".
  • Kommunen kommer att göra uppföljningar genom besök, telefon eller e-post.

Rekvirera bidrag efter avslutad anställning

Bidrag rekvireras genom att du skickar in rekvisitionsblanketten via e-post eller vanlig post samt en kopia av den anställde ungdomens lönebesked och uppgift om bank- eller plusgiro för utbetalning av bidrag. Senast 1 oktober 2023 ska detta vara inlämnat.

Rekvisitionsutbetalningar börjar utbetalas under augusti månad och sker kontinuerligt fram till oktober. 

Om ansökan

Företag som vill ta emot ferieungdom registrerar sig via feriebas senast den 31 mars. 
Behöver du hjälp med registreringen kontakta feriehandläggaren. Efter ungdomarnas ansökningstid (25 april) förmedlas namn till företagen på ungdomar som sökt och företaget kontaktar själva vilken/vilka ungdomar som avses att anställa. 

Ta kontakt innan du anställer

Innan anställning måste du kontakta feriehandläggaren och meddela vem eller vilka du avser att anställa med kommunalt bidrag.

Viktigt att meddela senast den 15 maj 2023!
Infoblad och rekvisitionsblankett kommer att skickas ut med brev efter att ni meddelat vilka ni avser att anställa.

Kontaktperson

Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Feriehandläggare/arbetskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet vid arbetsmarknadsenheten.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76