Skip to content
Sök

Bemanningen – för dig som vikarierar

Bemanningen på Kalix kommun ansvarar för att sköta logistiken av vikarier till de flesta av kommunens verksamheter. Att vara vikarie – eller intermittent anställd som det heter – innebär att man har en viktig roll för att Kalix kommuns verksamheter ska kunna fortsätta, då personal blir frånvarande.

Informationen nedan vänder sig till dig som har ett intermittent anställningsavtal och som brukar jobba som timavlönad inom någon av Kalix kommuns verksamheter. Informationen vänder sig även till dig som har frågor om hur det är och hur det går till.

Är du intresserad av att bli intermittent anställd inom en eller flera av våra verksamheter, vänligen kontakta någon på Bemanningen.

Från och med 1 juli 2023 krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att använda titeln undersköterska. Du som redan har en anställning får självklart fortsätta jobba kvar inom vård och omsorg, men inte med titeln undersköterska.

Detta innebär att du som har en tidsbegränsad anställning eller en intermittent anställning som undersköterska efter den 1 juli 2023 kommer få ett nytt anställningsavtal med en så kallad mellantitel, tills du kan visa upp ditt bevis från Socialstyrelsen.

I samverkan med Kommunal är det beslutat att titeln blir vårdbiträde. De medarbetare som berörs av nytt avtal kommer kontaktas av sin närmaste chef.

Det är du som medarbetare som själv ska söka om beviset från Socialstyrelsen. Läs gärna mer på på Socialstyrelsens hemsida.

Ett intermittent anställningsavtal innehåller arbetsvillkor, men inte arbetstid. Själva anställningsförhållandet uppstår när du får en bokningsbekräftelse. Tid mellan erhållna bokningsbekräftelser räknas inte som anställningstid och därmed utbetalas ingen lön.

En e-postadress kopplad till din anställning ger dig tillgång till löpande information från oss som arbetsgivare. Prata med Bemanningen för att erhålla denna

För att arbeta inom vissa av våra verksamheter finns krav om att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du begär enkelt utdrag ur belastningsregistret via e-tjänsten "Belastningsregistret – begära utdrag", vilken du hittar på polisens hemsida.

Från september 2023 kan du få ditt registerutdrag som digital post. När du begär utdraget i e-tjänsten kan du välja om det ska komma som papperspost eller som digital post – förutsatt att man har en digital brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost). När utdraget finns i den digitala brevlådan kan det enkelt visas upp och återanvändas.

Hanteringen av bemanningsanskaffning sker i verksamhetssystemet Time Care Pool. Som intermittent anställd får du inloggningsuppgifter till systemet för att kunna logga in och lägga tillgänglighet när du kan och vill arbeta. Ju fler dagar och tider du ligger tillgänglig, desto större chans till arbete. Du kan alltid logga in och ändra eller ta bort lagd tillgänglighet, förutsatt att du inte har ett bokat arbetspass den dagen. Alla arbetspass syns automatiskt i din kalender i och med en bokningsbekräftelse.

Att tänka på!

Den tillgänglighet du lägger i din kalender, förväntas du kunna arbeta på. Håll den uppdaterad.

Företrädesrätt till tidsbegränsade anställningar > 14 dagar, när du har tillräcklig kvalifikationstid, tillämpas på de arbetsplatser du ligger tillgänglig för arbete på. Fler arbetsplatser ökar möjligheten för arbete.

Lathund – Time Care Pool

Lathunden går även att ladda ned som utskriftsvänlig pdf-fil. Denna inkluderar instruktioner för hur du navigerar till denna sida.

När du erhållit inloggningsuppgifter till bokningssystemet Time Care pool kan du logga in på ditt konto.

  1. Klicka på länken <Time Care pool web>
  2. Ange användarnamn samt lösenord för att ta dig vidare.

När du loggat in ser du detta:

Time Care, inloggad.

Startsidan kan du se dina meddelanden, bokade pass kommande dagar samt de förfrågningar som ännu inte har erhållit ett svar.

Information om fliken Personlig kalender, framgår på dokumentets baksida.

På fliken Personal kan du se dina personuppgifter, din adress, lägga in eventuella önskemål samt se vilka arbetsplatser du ligger tillgänglig på (kontakta Bemanningen om du vill lägga till eller ta bort någon arbetsplats).

Ändra lösenord

Om du vill ha ett annat lösenord än det du erhållit eller har glömt bort det kan Bemanningen ge dig ett nytt.

På fliken för Personlig kalender kan du se aktuell månads kalender och din lagda tillgänglighet. Har du ett inbokat arbetspass kommer även det att synas i kalendern.

Personlig kalender i Time Care Pool Webb.


Det är i din kalender som du uppdaterar din tillgänglighet. Du kan när som helst logga in  och lägga till, ändra eller ta bort din tillgänglighet.

  • När du lägger tillgänglighet är en rekommendation, om du är flexibel, att lägga tillgänglig tid mellan kl. 00.00 - 00.00 (hela dygnet). Vanligast, för arbete inom dagliga verksamheter är att ligga tillgänglig mellan klockan 06.00-18.00.
  • Din tillgänglighet gäller för alla områden och arbetsplatser som du har avtal på.
Du ansvarar själv för att din tillgänglighet är uppdaterad när du kan och vill jobba!

Kom ihåg att bemanningen använder sig av direktbokning. Detta innebär att du bokas på en beställning om den matchar avtal, arbetsplats och lagd tillgänglighet. Direktbokning tillämpas endast vid de beställningar, vars starttid av arbetspasset är minst tre timmar framåt. Direktbokning tillämpas även endast om beställningen avser ett arbetspass på mer än fyra timmar. Vid övriga beställningar skickas en förfrågan. Vänligen svara då Ja eller Nej.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Bemanningen.

Inom Kalix kommun tillämpar vi direktbokning. Detta innebär att du blir bokad på en beställning om den matchar avtal, arbetsplats och tillgänglighet.

Direktbokning tillämpas endast vid beställningar vars starttid är minst tre timmar från bokningen. Direktbokning tillämpas även endast vid beställningar, där arbetstiden överstiger fyra timmar. Vid beställningar som avser fyra timmar eller mindre, skickas en förfrågan via sms. Svara JA om du kan arbeta och invänta bokningsbekräftelse. Svara NEJ om du inte kan, för att inte Bemanningen ska behöva efterlysa svar.

Hör av dig till Bemanningen om du kan arbeta delar av en förfrågan.

För att få din lön utbetald till ditt bankkonto, måste du gå in på Swedbanks registreringssida och antingen skriva ut en blankett som skickas till Swedbank eller logga in med e-legitimation. Detta gör du även om du har ett konto i en annan bank. Om du inte registrerar ditt kontonummer kommer lönen att kunna utlösas via en betalningsavi.

Kontoregistrering gör du via Swedbank på webben.

För att få din lön utbetald till ditt bankkonto, måste du gå in på Swedbanks registreringssida och antingen skriva ut en blankett som skickas till Swedbank eller logga in med e-legitimation. Detta gör du även om du har ett konto i en annan bank. Om du inte registrerar ditt kontonummer kommer lönen att kunna utlösas via en betalningsavi.

Kontoregistrering gör du via Swedbank på webben.

Som intermittent anställd avser heltid för en månad, en total arbetstid på 165 timmar, oavsett hur många dagar månaden har.

Som intermittent anställd, kommer du, i enlighet med AB (Allmänna Bestämmelser) § 27 Semester mom. 16, att undantas rätt till semesterledighet med semesterlön. Dock utges en semesterersättning som ett tillägg på din timlön (beräkning görs baserat på en procentsats i förhållande till din ålder) och betalas ut i samband med din lön

Om du är sjuk eller har annan orsak till frånvaro och därmed inte kan arbeta då du har en bokning, måste du, utan dröjsmål meddela detta till Bemanningen. Detta gör du via telefonkontakt till Bemanningen. Meddelande om frånvaro ska ej lämnas på telefonsvar. Om frånvaro är aktuell under tid som Bemanningen inte är på plats, måste arbetsplats meddelas. Frånvaron måste ändå inkomma till Bemanningen när enheten är åter på plats.

Om din frånvaro kommer fortlöpa, loggar du in och tar bort din tillgänglighet den dagen/dagarna, så att du inte blir bokad på ytterligare beställning

Karensavdrag görs i enlighet med 6 § Sjuklönelagen.

Din rätt till sjuklön baseras på hur länge du har varit intermittent anställd. Kontakta Bemanningen alternativt din lönehandläggare om du vill veta vad som är aktuellt för dig avseende sjuklön och krav på läkarintyg

Som korttidsvikarie eller timanställd har du möjlighet att köpa ett block med 20 stycken parkeringskuponger. Du betalar 10 procent av årstaxan, och betalning på hela beloppet sker via ett löneavdrag. Du beställer ditt block via e-tjänsten "Parkeringsplats med motorvärmare".

Som intermittent anställd har du sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att du inte får tala om eller föra vidare på annat sätt sådant som du får reda på om enskilda människors personliga förhållanden. Detta gäller under den tid du är verksam vid Kalix kommun, samt även för all tid därefter. Att bryta mot tystnadsplikten i sekretesslagen kan leda till åtal för brott, samt kan ge arbetsgivaren rätt att vidta disciplinära åtgärder för att anställningsavtalet bryts.

Som intermittent anställd är du skyldig att följa de policyer och riktlinjer som finns. Dessa hittar du i Kalix kommuns författningssamling. 

Kalix kommun har en koppling mot Arbetsgivarintyg.nu, vilket innebär att detta skickas elektroniskt till aktuell a-kassa. Du begär och skickar intyget till lon@kalix.se via e-tjänsten hos din a-kassa.

Kontaktuppgifter till bemanningen

Öppettider: måndag till fredag 06.20–15.30

Bild av AnnaCarin Björkman Lindvall

AnnaCarin Björkman Lindvall

Bemanningsplanerare

Telefon: 0923-656 44
Bild av Anna Hedman

Anna Hedman

Bemanningsplanerare

Telefon: 0923-650 03
Bild av Jenny Grönberg

Jenny Grönberg

Bemanningsadministratör

Telefon: 0923–652 77
Bild av Ann-Sofie Sandberg

Ann-Sofie Sandberg

Bemanningsplanerare

Mobil: 0923-650 24