Sök

Feriepraktik 2022 – Arbetsområden

Här ger vi exempel på olika arbetsområden som vi kan erbjuda feriepraktik inom.

Administration och service

Du kommer att jobba med arbetsuppgifter inom administration och information. Det kan till exempel vara skrivarbete, svara i telefonen och servicearbete i informationsdisken. Du får en inblick i hur service hos en offentlig förvaltning fungerar.
Det kan även vara att man jobbar till exempel inom turistnäring, camping där service ingår och då kan andra uppgifter förekomma såsom städ, servering med mer.

Föreningar/Anläggningsarbete

Du kommer att hjälpa till på föreningarnas anläggningar. Vanligt förekommande uppgifter inom anläggningsområdet är bland annat målning, gräsklippning, krattning, uppstädning, underhåll av byggnader, vård av grönområden i närområdet. Vissa föreningar har sommaraktiviteter för barn och då är du med och hjälper till med dessa arrangemang.

Arrangemang

Vara med och förbereda olika arrangemang. Allt ifrån planering till genomförande. Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller många kreativa moment. Här får du erfarenhet av att jobba "från idé till färdigt resultat".

Djur- och lantarbete

Du kommer att delta i skötsel av djur. Andra arbetsuppgifter som förekommer är byggande och reparationer av hagar, målningsarbete, lokalvård, trädgårdsarbete. Här får du erfarenhet av en hel del varierande och roliga arbetsuppgifter.

Drift och underhållsarbete

Lättare reparationer, målningsarbete, lokalvård, utomhusunderhåll, flytta möbler och diverse andra praktiska arbetsuppgifter. Du får erfarenhet och inblick i hur det är att arbeta inom drift- och underhållssektorn.

Förskola och fritidsverksamhet

Du är en extraresurs för barnen och personalen. Du kan även få hjälpa till med städning, materialvård samt övriga sysslor som inom barnomsorgen. Du leker och umgås med barnen både ute och inne samtidigt som Du får roliga och händelserika dagar tillsammans med barnen. Du får även en ökad kunskap om arbetet i en pedagogisk verksamhet.

Kiosk- och caféarbete

Du hjälper till med kundservice, städning, servering, bakning, deltar i planering och ev. kassaarbete. Du kommer att få en inblick i arbetet inom kiosk- och caféverksamhet. Det ger en bred erfarenhet eftersom det innebär många olika arbetsuppgifter.

Kulturarbete

Inom kulturområdet får du ett rikt och varierat innehåll i din feriepraktik. Du kan ha din ferieplats inom många olika områden, exempelvis biblioteksarbete, guidning, museiarbete, teater, barnaktiviteter, dansprojekt med mer.

Parkarbete

Du kommer att hjälpa till med diverse underhållsarbete som t ex gräsklippning, röjning, ogräsrensning, plantering, blomvattning, städning och diverse andra praktiska arbetsuppgifter. Du får en varierande feriepraktik som till stor del sker utomhus.

Säkerhetsarbete

Prova på olika arbetsuppgifter inom säkerhetsområdet, exempelvis brandman inom räddningstjänsten. Här får du ta del av brandmannens varierande vardag.

Äldreomsorg/omsorgsarbete

Du deltar i lättare omvårdnadsarbete. Som feriepraktikant har du möjlighet att få vara "guldkant" i vardagen för de äldre. Detta kan innebära att du exempelvis kan spela spel, läsa, fixa håret, baka och umgås med de boende både inomhus och utomhus. Om du gillar att sjunga och spela får du gärna göra det. Det kan även förekomma viss städning, uppackning av varor mm. Du får en inblick i omsorgsarbetet samtidigt som du får en möjlighet att lyssna och lära av vårdtagarnas livserfarenheter.

Kök/Servering

Du hjälper till med att bereda mat, packa upp varor, diska, servera, städa med mer.