Skip to content
Sök

Personal, Arbetsmarknadsenheten

Du som vill ha hjälp med att ta dig ut i arbetslivet eller går skola och söker feriepraktik vänder dig till oss!

Bild av

Områdeschef - IFO

Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Frida Fallström

Frida Fallström

Enhetschef

Enhetschef för handläggare försörjningsstöd, nyanlända, missbruk och beroende, arbetsmarknadsinsatser och kommunens Case managers.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Marie Peuravaara Olovsson

Marie Peuravaara Olovsson

Arbetsmarknadsansvarig

Telefon: 0923-650 99
Mobil: 070-296 50 99
Bild av Susann Sandberg

Susann Sandberg

Arbetsmarknadskonsulent

Susan handhar praktik och subventionerade anställningar.  

Telefon: 0923-656 77
Mobil: 070-650 01 28
Bild av Elin Björkman

Elin Björkman

Arbetsmarknadskonsulent

Elin handhar kompetenshöjande verksamhet.  

Mobil: 072-700 05 70
Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Feriehandläggare/arbetskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet vid arbetsmarknadsenheten.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76
Bild av Jonna Wikström

Jonna Wikström

Arbetsmarknadskonsulent

Jonna handhar kompetenshöjande insatser samt feriehandläggning.  

Mobil: 076-539 34 02