Skip to content
Sök

Personal, Arbetsmarknadsenheten

Du som vill ha hjälp med att ta dig ut i arbetslivet eller går skola och söker feriepraktik vänder dig till oss!

Bild av Hanna Henriksson

Hanna Henriksson

Områdeschef - IFO

Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.  

Telefon: 0923-654 00
Bild av Anita Larsson

Anita Larsson

Enhetschef

Enhetschef för handläggare försörjningsstöd, nyanlända, missbruk och beroende, arbetsmarknadsinsatser och kommunens Case managers.  

Telefon: 0923-656 54
Bild av Marie Peuravaara Olovsson

Marie Peuravaara Olovsson

Arbetsmarknadsansvarig

Telefon: 0923-650 99
Mobil: 070-296 50 99
Bild av Susann Sandberg

Susann Sandberg

Arbetsmarknadskonsulent

Susan handhar praktik och subventionerade anställningar.  

Telefon: 0923-656 77
Mobil: 070-650 01 28
Bild av Louise Helmfors

Louise Helmfors

Arbetsmarknadskonsulent

Louise handhar kompetenshöjande verksamhet.  

Telefon: 0923-650 34
Mobil: 070-269 75 03
Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Feriehandläggare/arbetskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet vid arbetsmarknadsenheten.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76