Skip to content
Sök

Kommunalt aktivitetsansvar - vad är det?

Saknar du gymnasieutbildning och vill ha hjälp att hitta på något att göra? Kommunen hjälper dig som är 16-20 år att få utbildning eller att komma vidare mot arbetsmarknaden. Detta kallas kommunalt aktivitetsansvar.

Vem omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Du som är 16-20 år och har gått ut grundskolan men saknar gymnasieexamen och inte studerar på ett nationellt program på gymnasiet. Du kan ha gått ut gymnasiet med studiebevis, men sakna examen.

Hur går det till?

Kommunen kommer att försöka nå dig via brev eller telefon för att få uppgifter om din sysselsättning, och för att erbjuda dig stöd, vägledning och aktiviteter.
Du såklart också Välkommen att kontakta oss redan innan vi kontaktar dig!

Frivilligt

Att få stöd och vägledning är frivilligt. Om du önskar en kontakt får du träffa en av våra handledare. I samtal med dessa sker en kartläggning av dina tidigare erfarenheter, din nuvarande situation och dina framtidsplaner. Syftet är att tillsammans med dig hitta en betydelsefull sysselsättning. Till samtalen får du gärna ta med dig någon ur din familj eller någon annan för dig betydelsefull person.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Enligt lag innebär Aktivitetsansvaret att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som är mellan 16-20 år, har avslutat grundskolan och inte tagit gymnasieexamen.
Kommunen ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning.
Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.
Läs mer om aktivitetsansvaret på Skolverkets hemsida.

Vem ska jag kontakta?

Ansvariga för aktivitetsanvaret i Kalix kommun:

Bild av Anu Savikko

Anu Savikko

Aktivitetsansvarig

Anu är kontaktperson i alla ärenden som handlar om kommunalt aktivitetsansvar i Kalix kommun.  

Mobil: 076-134 60 89