Skip to content
Sök

Förmåner för dig som jobbar hos oss

Kalix kommun erbjuder en rad förmåner för dig som anställd. Visste du till exempel att du kan få bidrag för att studera på fritiden och fler semesterdagar?

Som anställd hos Kalix kommun har du många förmåner, här berättar vi lite kort om några.

Friskvårdsbidrag eller -timme

Som månadsavlönad har du årligen möjlighet att välja antingen ett friskvårdsbidrag (som mest 2 200 kronor) eller en friskvårdstimme per vecka. 

Som timavlönad kan du få friskvårdsbidrag baserat på din anställning/hur mycket du arbetar. 

Semesterväxling

Som medarbetare på Kalix kommun finns möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra ledighet med lön. Syftet med avtalet om semesterväxling är att ett specifikt år kunna få fler dagar ledigt med lön än den semesterledighet man har enligt kollektivavtalet. 

Genom avstående av semesterdagstillägg erhåller arbetstagare 5 extra lediga dagar med lön fram till och med det kalenderår de fyller 39 år samt 6 extra lediga dagar med lön från och med det kalenderår de fyller 40 år.

Förmånscykel

Förmånen är en fantastisk tillgång som ger dig möjlighet att enkelt leasa en cykel genom ett månatligt och automatiskt avdrag på din bruttolön, under en treårig period.

Så, vad sägs om ett smidigt transportmedel till jobbet, en mountainbike för skogsspåret eller en elcykel för härliga utflykter? Du väljer det som passar dig bäst. Beställ din förmånscykel och boosta både hälsa, ekonomi och miljö på samma gång!

Bidrag för att studera på fritiden

Kalix kommun ser gärna att medarbetare studerar ämnen som ger ökad kunskap och färdigheter inom ramen för ordinarie arbete eller skapar förutsättningar för nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Med fritidsstudier avses utbildning som bedrivs på fritiden. För att stimulera fritidsstudier kan bidrag utgå för utbildning som:

  • Ger ökad kunskap och färdigheter inom ramen för ordinarie arbete.
  • Skapar förutsättningar för nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Vid prövning av bidragsansökan ska det finnas ett samband mellan den sökandes arbetsuppgifter och studiernas mål/innehåll. 

Läkarbesök

Som medarbetare har du rätt till ledighet med bibehållen lön i samband med läkarbesök, förutsatt att det uppfyller vissa kriterier.

Terminalglasögon

Känner du att du kanske skulle behöva särskilda glasögon då du arbetar vid bildskärm? Kalix kommun erbjuder synundersökning till medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme ihållande under arbetsdagen. Kalix kommun tillhandahåller medarbetare särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att sådana behövs samt att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Fackens personallägenhet i Huvudsta/Solna – 9 minuter från Stockholm C

Fackens personallägenhet kan hyras av anställda vid Kalix kommun och deras familj och vänner (allt som krävs är att en kommunanställd bokar och står som ansvarig). Även före detta fackligt anslutna som avgått med pension kan hyra lägenheter.

Körkortsförmån för vissa yrkesgrupper inom socialomsorgen

Som ett led i kompetensutvecklingen inom socialförvaltningen erbjöd Kalix kommun under en period undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter en körkortsutbildning, för B-körkort med automatisk växellåda. Projektet gick att genomföra tack vare medel från omställningsfonden, KOM-KR.