Vår uppgift är att proaktivt och konsultativt rådgöra med och stötta chefer inom Kalix Kommuns organisation i personalfrågor.