Skip to content
Sök

Personal, Arbetsgivarenheten

Vår uppgift är att proaktivt och konsultativt rådgöra med och stötta chefer inom Kalix Kommuns organisation i personalfrågor.

Bild av Åsa Mohss

Åsa Mohss

HR-chef

Åsa ansvarar bland annat för övergripande personalstrategiska frågor vid arbetsgivarenheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-653 43
Bild av Agneta Andersson

Agneta Andersson

Personalstrateg

Agneta har bland annat övergripande strategiska personalärenden kopplat till lagar och kollektivavtal.  

Telefon: 0923-651 92
Bild av Rebecca Olsson

Rebecca Olsson

Personalstrateg

Rebecca har bland annat övergripande strategiska personalärenden kopplat till lagar och kollektivavtal.  

Telefon: 0923-659 89
Bild av Marie Vikström

Marie Vikström

Personalstrateg

Marie har bland annat övergripande strategiska personalärenden kopplat till lagar och kollektivavtal.  

Telefon: 0923-651 04
Bild av Ann-Charlotte Norman-Björn

Ann-Charlotte Norman-Björn

Vårdadministratör/Behandlare

Ann-Charlotte ansvarar för att samordna insatser inom företagshälsovården.  

Telefon: 0923-658 41