Skip to content
Sök

Socialförvaltningens erbjudanden till dig som jobbar sommaren 2024

För att främja personalförsörjningen under sommaren 2024 har socialförvaltning, i dialog med arbetstagarorganisationen, beslutat att erbjuda sommarförmåner till vikarier och ålderspensionärer som arbetar schemalagt minst åtta veckor under perioden 10 juni till 25 augusti.

Timvikarie sommaren 2024

Inför sommaren 2024 har socialförvaltningen två erbjudanden till vikarier som arbetar minst åtta veckor under perioden 10 juni till 25 augusti 2024:

 • Erbjudande 1: 10 000 kronor
  De vars arbetsplats är i/utgår från centrala Kalix kan få 10 000 kronor.
 • Erbjudande 2: 13 000 kronor
  De vars arbetsplats är i/utgår från Sangis eller Töre kan få 13 000 kronor.

Kompetensbristen är fortsatt stor och socialförvaltningen har sett att verksamheter i kommunens ytterområde haft särskilda utmaningar att personalförsörja under sommartid och väljer därför att göra denna extra satsning under 2024.

Villkor för sommarförmån

 • Sommarförmånen gäller medarbetare inom ordinärt boende, stöd och omsorg samt särskilt boende.
 • Förmånen riktar sig till dig som är timanställd semestervikarie eller har en månadsanställning som omfattar högst sex månader.
 • Erbjudandet gäller för vård- och omsorgspersonal inom kommunals avtalsområde som arbetar minst åtta veckor schemalagt under perioden 10 juni – 25 augusti 2024 med en sysselsättning om minst 75 procent. Förmån utgår inte om medarbetaren haft mer än två frånvarotillfällen med totalt fyra arbetsdagar under samma period.
 • Du ansöker själv om förmånen efter att åtta veckors arbete är avslutat. Din chef beslutar om du är berättigad bonus. 

Så ser processen för handläggning ut

Du som medarbetare lämnar in ansökan om sommarförmån till närmaste chef senast den 30 augusti 2024. För att du ska få sommarförmånen förutsätts att du har utfört arbete, det vill säga att arbetstid finns schemalagd och att du dessutom har utfört arbete under den tiden. Din närmaste chef kontrollerar om du uppfyller kriterierna och tar sedan beslut om utbetalning. Ersättning utbetalas i oktober 2024.

Har du frågor och funderingar gällande sommarförmånen, kontakta din närmaste chef.


Jobbonär sommaren 2024

För att främja personalförsörjningen under sommaren 2024 erbjuder socialförvaltningen i Kalix kommun en sommarförmån till pensionärer – så kallade jobbonärer. Som jobbonär får du 25 procent extra utöver din grundlön när du anställs och arbetar under perioden 10 juni – 25 augusti. Vid fortsatt anställning återgår du till ordinarie grundlön.

Villkor för sommarförmån

 • Erbjudandet gäller dig som är född till och med 1957-12-31.
 • Gäller medarbetare inom ordinärt boende, stöd och omsorg samt särskilt boende, kommunals avtalsområde.
 • Förmånen riktar sig till dig som är intermittent anställd.
 • Erbjudandet gäller för vård- och omsorgspersonal som arbetar under perioden 10 juni – 25 augusti 2024 (vecka 24–34).
 • Efter fastbestämd period så återgår medarbetaren till ordinarie grundlön.
 • PAN-anställda omfattas inte av förmånen.
 • Jobbonärförmånen kan inte kombineras med andra förmåner eller avtal.

Så ser processen för handläggning ut

 1. Chef skickar in ett delegationsbeslut via e-tjänsten delegationsbeslut för respektive medarbetare som berörs av jobbonär erbjudandet och som skall jobba under förbestämd period.
 2. Ersättningen betalas ut löpande utifrån medarbetarens arbetade pass enligt ordinarie löneprocess.

Arbetsgivaren avgör om du är berättigad jobbonär förmån - vid frågor kontakta närmaste chef.


Extra timmar sommaren 2024

För att främja personalförsörjningen under sommaren 2024 har Kalix Kommun, Socialförvaltning i dialog med arbetstagarorganisation beslutat att erbjuda medarbetare som jobbar extra utöver ordinarie schemalagt arbete en särskild ersättning under sommaren 2024.

Förmånen gäller under perioden 17 juni–11 augusti 2024 inom kommunals avtalsområde:

 • Stöd & Omsorg
 • Ordinärt Boende
 • Särskilt Boende

Möjlighet till extra ersättning till schemalagd medarbetare som på arbetsgivarens förfrågan arbetar ett extra pass. Den extra ersättningen, på 200 kronor per timme, tillämpas efter överenskommelse med berörd medarbetare.

Villkor för bonus:

 • Det ska alltid finnas en överenskommelse mellan arbetsgivare och berörd medarbetare.
 • Erbjudande om extra ersättning gäller 17 juni–11 augusti 2024.
 • För alla timmar utöver schemalagd ordinarie arbetstid utgår extra ersättning.
 • Vid jourpass enligt bilaga J beräknas hälften av jourpasset som arbetstid och hälften anses utgöra jour, dvs den tid som räknas som arbetstid och som det därmed utgår extra ersättning för.
 • Vid arbete enstaka dag under planerad sommarsemester utgår extra ersättning, medarbetare återkallar och återfår därmed den aktuella semesterdagen.
 • Medarbetare ansvarar själva för att ansöka om extra ersättning via självservice innevarande månad.
 • Arbetsgivaren beslutar om förmånen blir aktuell.
 • Ersättningen inkluderar semesterlön och semesterersättning.
 • Utbetalning sker löpande som övrig mertid/övertid.