Utbildningsplan för vård-och omsorgsutbildningen vid vuxenutbildningen i Kalix.

Du kan läsa utbildningsplanen här nedan, men du kan också ladda ned den som utskriftsvänligt pdf-dokument.

Grundläggande kompetens

Vård- och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Etik och människans livsvillkor - 100 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Medicin - 150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 -150 poäng
Hälsopedagogik - 100 poäng
Vårdpedagogik och handledning - 100 poäng
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Totalt: 1200 poäng

Fördjupningar

Äldreomsorg

Vård och omsorg vid demenssjukdomar -100 poäng
Äldres hälsa och livskvalité - 200 poäng
Gymnasiearbete - 100 poäng

Stöd och service

Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdomar - 100 poäng
Socialpedagogik - 100 poäng
Gymnasiearbete - 100 poäng

Psykiatri

Psykiatri 2 - 200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri - 100 poäng
Gymnasiearbete - 100 poäng

Sjukvård

Palliativ vård - 100 poäng
Akutsjukvård - 200 poäng
Gymnasiearbete - 100 poäng

Totalt: 1600 poäng