Skip to content
Sök

Studievägar inom SFI

Vilken grupp ska jag läsa i?

SFI består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.

  • Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan, eller som bara har gått några få år och utgörs av kurserna A, B, C och D
  • Studieväg 2 är för dig som har läst grundskola eller har en oavslutad gymnasieutbildning, och utgörs av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt, och utgörs av kurserna C och D.

 Du kan läsa mer om utbildningens uppbyggnad i kursplanen som finns på Skolverkets hemsida.

Fortsatta studier i svenska som andraspråk efter SFI

Efter avslutad SFI-kurs D har eleven uppnått kunskaper i svenska motsvarande årskurs 5 - 6 i grundskolan. För att kunna möta den svenska arbetsmarknadens höga krav på läs- och skrivkunnighet är det därför lämpligt att eleven även läser GRNSVA2 - Svenska som andraspråk, som ger kunskaper i svenska motsvarande årskurs 9 i grundskolan.

För dig som vill läsa vidare på högskola eller universitet

Den som önskar göra sig behörig för studier på högskolenivå läser också SVASVA01 och SVASVA02 - Svenska som andraspråk 1 och 2. Därefter finns det möjlighet att läsa SVASVA03 - Svenska som andra språk 3.

Kursplanen på olika språk

På Skolverkets hemsida finns kursplanen tillgänglig på flera olika språk.

Hur lång är utbildningen?

Tiden är individuell och beror på bland annat din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilka mål du har.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg utifrån hur du uppnått de olika kunskapskraven i kursen. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om betygssystemet.

Har du betyg från ditt hemland?

Kontakta studievägledaren vid SFI för att få information om din utbildning går att använda i Sverige.

Vid frågor kontakta

Bild av Inger Nordström

Inger Nordström

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0923-651 11