Vilken grupp ska jag läsa i?

 SFI har tre olika studievägar (steg 1, 2 och 3). Varje steg består av två kurser.

- Steg 1 är för dig som inte har gått i skolan, eller som bara har gått några få år.
- Steg 2 är för dig som har läst grundskola eller oavslutad gymnasieutbildning.
- Steg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

I figuren kan du se att kurs 1b och 2b är likvärdiga, liksom 2c och 3c.
Pilarna visar att du kan fortsätta med nästa steg, exempelvis med kurs 3d när du är klar med 2c.

Fortsatta studier i svenska som andraspråk efter SFI

Efter avslutad SFI-kurs D har eleven uppnått kunskaper i svenska motsvarande årskurs 5 - 6 i grundskolan. För att kunna möta den svenska arbetsmarknadens höga krav på läs- och skrivkunnighet är det därför lämpligt att eleven även läser GRNSVA2 - Svenska som andraspråk, som ger kunskaper i svenska motsvarande årskurs 9 i grundskolan.

För dig som vill läsa vidare på högskola eller universitet

Den som önskar göra sig behörig för studier på högskolenivå läser också SVASVA01 och SVASVA02 - Svenska som andraspråk 1 och 2. Därefter finns det möjlighet att läsa SVASVA03 - Svenska som andra språk 3.

Kursplanen på olika språk

På Skolverkets hemsida finns kursplanen tillgänglig på flera olika språk.

Hur lång är utbildningen?

Tiden är individuell och beror på bland annat din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilka mål du har.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg utifrån hur du uppnått de olika kunskapskraven i kursen. Betyg sätts från A- F. A är högsta betyg, E är godkänt och F är ej godkänt.

Har du betyg från ditt hemland?

Kontakta studievägledaren för att få information om din utbildning går att använda i Sverige.

Lärare vid SFI

Här hittar du en lista med namn och kontaktuppgifter till alla lärare vid SFI i Kalix.

Träna svenska hemma

Genom att gå in på dessa webbsidor kan du träna svenska hemma:

Temaord
Digitala spåret

Vid frågor kontakta