Sök

Gymnasieexamen

Krav för innehåll i en gymnasieexamen från vuxenutbildningen.

Högskoleförberedande gymnasieexamen

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan utfärdas för den som har betyg på kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng.

En högskoleförberedande examen ska innehålla betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1b eller 1c och ett komvuxarbete.

En högskoleförberedande gymnasieexamen ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i de flesta fall även i matematik i samma omfattning (framgår av bilaga 3 till skollagen 2010:800) som det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi. Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Yrkesförberedande gymnasieexamen

En gymnasieexamen i form av en yrkesexamen kan utfärdas för den som har betyg i kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng som innefattar betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och ett komvuxarbete.

En yrkesexamen ska även innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, samt betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. Dessa poäng kan du få genom att läsa vissa kurser i engelska, matematik och moderna språk till en viss nivå.

Få en gymnasieexamen utfärdad

Om du har för avsikt att läsa mot en gymnasieexamen och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, måste du boka en tid med en vägledare.

Bild av Annelie Wallén

Annelie Wallén

Studie- och yrkesvägledare

Annelie är studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen i Kalix.  

Telefon: 0923-652 26
Bild av Carina Björkman

Carina Björkman

Studie- och yrkesvägledare

Carina är studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen i Kalix.  

Telefon: 0923-651 59
Bild av Inger Nordström

Inger Nordström

Studie- och yrkesvägledare

Inger är studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen i Kalix.  

Telefon: 0923-651 11