Sök

Vuxenutbildningens fuskpolicy

Den tekniska utvecklingen har medfört att informationsmaterial har blivit mer lättillgängligt. Detta har lett till att fusk, kopiering och plagiat har ökat i stor omfattning. Vuxenutbildningen ser allvarligt på alla former av fusk och vi vill därför förhindra att det förekommer.

Med anledning av det vill vi på vuxenutbildningen förtydliga de regler som gäller för hantering av fusk samt den lagstiftning som reglerar upphovsrätten.

Upphovsrättslagen

Enligt upphovsrättslagen äger alla upphovsmän sina texter, bilder, musik och andra digitala produkter. Upphovsrätten gäller upp till 70 år efter upphovsmannens död.
Det innebär att arbeten inte får publiceras utan upphovsmannens tillstånd och att det är ett lagbrott att använda andras arbeten. Det är dock tillåtet att citera andras texter i begränsad omfattning. I dessa fall skall det tydligt framgå var citatet börjar och slutar samt vem man citerar.
Inlämningsuppgifter där dessa regler inte beaktas betraktas som fusk.

Information och regler

Alla elever informeras om vuxenutbildningens fuskpolicy genom detta dokument och av lärarna.

Provregler:

  • Vare sig muntlig eller skriftlig kommunikation mellan elever är tillåten. Det innebär att mobiltelefoner, surfplattor, datorer, mp 3-spelare och andra typer av elektronisk utrustning är avstängda och undanstoppade. I de fall datorer används vid provtillfället skall alla typer av e-post-, chatprogram och andra ovidkommande program vara avstängda.
  • Varje elev ansvarar för att de har med sig nödvändigt material.
  • Hörlurar etc. är inte tillåtna.

Vid konstaterande av fusk gäller följande:

  • Elevens arbete/prov bedöms som icke-godkänt.
  • Undervisande lärare kontaktar elev och och rektor.
  • Möte bokas för att utreda händelsen.
  • Protokoll förs vid mötet.
  • Eleven får inte möjlighet att göra om momentet, vilket i sin tur kan innebära att alla kriterier som krävs för ett godkänt betyg inte uppfylls.
  • Efter avslutad kurs, där eleven fått betyget F, ges möjlighet att ansöka om prövning.