Om du redan har ett godkänd betyg i en kurs så kan du inte läsa den på nytt. Om du vill höja ditt betyg i kursen så kan du studera den på egen hand och därefter gör en prövning. En prövning kostar 500 kr.

Har du däremot ett icke godkänt betyg i kursen  ( F eller IG) så har du möjlighet att läsa kursen på nytt, du kan även välja att göra en prövning utan kostnad.

För mer information /ansökan om prövning kontakta studie- och yrkesvägledarna