Skip to content
Sök

Prövning

Om du redan har ett godkänd betyg i en kurs så kan du inte läsa den på nytt. Om du vill höja ditt betyg i kursen så kan du studera den på egen hand och därefter gör en prövning. En prövning kostar 500 kr.

Har du däremot ett icke godkänt betyg i kursen (F eller IG) så har du möjlighet att läsa kursen på nytt, du kan även välja att göra en prövning utan kostnad.

Kontakt

För mer information eller ansökan om prövning kontakta studie- och yrkesvägledarna på vuxsyv@kalix.se