På den här sidan informerar vi om betygsutskrifter och hur du kan få ut nya original av borttappade betyg.

Du som har tänkt studera vidare i höst måste beställa betygsutskrift senast den 10 juni. Betygsutskrifter beställs av vår skoladministratör.

Vuxenutbildningen skriver in betygen direkt i UHR:s betygsdatabas vilket innebär att du som studerande inte behöver skicka in något dokument för studieår 2012 och senare till UHR. Har du däremot äldre betyg ansvarar du själv för att skicka in dessa till UHR.

Det är viktigt att du meddelar dina lärare att du behöver betyget för komplettering till vidare studier.

Du kan läsa mer om betygsdatabasen på www.uhr.se

Universitets- och högskolerådet
Betygsdatabasen
Box 450 93
104 30 STOCKHOLM 

Alla elever som slutfört någon kurs får sina betyg i pappersformat hemskickade under hösten.

Prövning för högre betyg

Det går inte att läsa om en kurs för att få högre betyg. Om du redan har G eller VG i kursen, gäller prövning av kursen. Prövning av en gymnasiekurs innebär att du träffar din lärare och får instruktioner om hur prövningen skall gå till och en tidpunkt när prövningen skall ske.

Förberedelserna sköter du helt själv och prövningen sker på hela kursen. Efter prövningstillfället får du träffa läraren för en betygsmotivering. Att göra en prövning kostar 500 kronor, inbetalningskort skickas hem till dig.

Har du däremot IG i kursen eller aldrig har läst den,  har du rätt att läsa om kursen för att nå högre betyg utan kostnad. 

Borttappat betyg-nytt original

Om du behöver ett nytt original av tidigare betygsutskrift kostar det för närvarande 400 kronor per dokument.

Kontaktperson