Skip to content
Sök

Utbildning till vårdbiträde – för dig med annat modersmål än svenska

Förkunskaper: För att kunna tillgodogöra dig kunskaper i utbildningen behöver du ha ett godkänt betyg i SFI C, eller att du är i slutet av kursen. Utbildningen innehåller studier inom vård och omsorg och svenska språket.

Utbildningen startar augusti 2024 med en 6 veckor lång orienteringskurs. Orienteringskursen är förberedande inför vårdbiträdesutbildningen. Orienteringskursen genomförs för att hjälpa dig att se om du klarar av utbildningen. Klarar du orienteringskursen påbörjas vårdbiträdesutbildningen som avslutas i november 2025.

Kurser som ingår

Orienteringskurs inför vårdbiträdes-utbildning

Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
Kurskod: KGYORI11A

Vårdbiträdesutbildning

Ge stöd i form av yrkessvenska

Kurskod: KGYORI11F 

Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv & arbetsmarknad i Sverige

Kurskod: KGYORI11H 

Anatomi och fysiologi 1

Kurskod: ANOANA01
Poäng: 50

Omvårdnad 1

Kurskod: OMVOMV01
Poäng: 100

Social omsorg 1

Kurskod: SOASOC01
Poäng: 100

Gerontologi och geriatrik, +APL 10–14

Kurskod: GERGER0
Poäng: 100

Psykologi 1

Kurskod: PSKPSY01
Poäng: 50

Psykiatri 1

Kurskod: PSYPSY01
Poäng: 100

Funktionsförmåga &funktionsnedsättning 1

Kurskod: FUTFUN01
Poäng: 100

Hälso- och sjukvård 1

Kurskod: HAOHAL01 
Poäng: 100

Grundläggande svenska som andraspråk

Kurskod: GRNSVA 

Svenska som andraspråk 1

Kurskod:SVASVA01 


Nytt från och med 1 juli 2021

För att bli vårdbiträde har skolverket beslutat att man behöver ha godkänt betyg i kursen Svenska som andra språk 1, 100 p. Detta innebär att du under din studietid behöver ha godkänt betyg i alla vårdkurser samt följande kurser i svenska:

  • SFI C
  • SFI D
  • Grundläggande svenska som andraspråk
  • Svenska som andraspråk 1