När du studerar hos oss finns olika möjligheter till studiefinansiering. Studiemedel från CSN är den vanligaste formen av studiefinansiering.

Läs guiden "Hur ska jag ansöka om pengar från CSN?" på myndighetens hemsida.

Åldersgränser

CSN har olika åldersgränser för olika sorters stöd. Studiemedel kan sökas från och med hösten det år du fyller 20 år till du är 54 år. Är du under 20 år får du studiebidrag om du läser heltid. Är du under 20 år kan du ansöka om studiehjälp

Bidrag och lån

Studiemedel innehåller både bidrag och lån, och du väljer själv om du vill låna. I vissa fall kan man få en högre bidragsdel. Har du barn kan du få tilläggsbidrag.
Läs mer om vilka belopp du kan få  på CSN:s hemsida.

Heltid, deltid

Kurserna på grundskole- och gymnasienivå är poängsatta. När du lägger ihop dina poäng ser du din studieomfattning. CSN kan ge ersättning för heltidsstudier (20 poäng per vecka), 75 % (15 poäng per vecka) och 50 % studier (10 poäng per vecka).

Exempel
Läser du 400 poäng under en termin så räcker det till 20 veckor med studiemedel på heltid. (400 poäng/20= 20 veckor)
Läser du 200 poäng så räcker det till antingen 10 veckors studiemedel på heltid eller 13 veckor på 75% eller 20 veckor på 50%.

Lämna studieförsäkran

Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. För att du ska få din första utbetalning måste både vi och du tala om för CSN att studierna påbörjats. När du påbörjar dina en kurs så meddelar läraren vår administratör att du har börjat och detta registreras då i vårt system, CSN får genom vårt system uppgifter om att du har påbörjat studierna. Du måste även själv lämna studieförsäkran på ”mina sidor”.

Ansökan

Ansökan görs via CSN:s hemsida. Pappersblanketter går inte längre att använda.

Lovdagar

Det finns inga "lovdagar" inom Vuxenutbildningen, men vuxenutbildningen har vissa veckor med självstudier eller begränsad lärarbemanning.

Alla dagar under din studieperiod räknas med när du har studiemedel från CSN. Om du vill gör uppehåll i studierna under exempelvis en vecka kan du inte få pengar från CSN under den tiden.

Ditt ansvar

Du måste klara av dina poäng som du sökt studiemedel för om du ska kunna få fortsatt studiemedel.

Du som har studiemedel måste enligt studiestödslagen anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till studiemedel. Det är exempelvis om du

  • gör uppehåll i studierna på grund av ledighet
  • avbryter en kurs
  • byter utbildning eller byter till annan skola
  • ändrar din studietid
  • får en högre inkomst än fribeloppet

Du kan läsa mer om ditt ansvar på CSN:s  hemsida.
Kontaktuppgifter till CSN hittar du också här.

Sjukdom och vård av barn

Om du blir sjuk kan du få behålla din ersättning förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas till CSN.

Läs mer om vård av närstående och vård av barn (VAB) på CSN:s hemsida.

Andra möjligheter

Beroende på din situation kan i vissa fall Arbetsförmedlingen, kommunens integrationsenhet, Försäkringskassan finnas med i finansieringen. Är du arbetslös och medlem i A-kassan kan du i vissa fall få studera med bibehållen ersättning. Kontakta din A-kassa för mer information.