Skip to content
Sök

Tentamensanmälan

Glöm inte att göra din tentamensanmälan till vuxenutbildningens lärcenteransvarige.

För att vi ska kunna erbjuda så bra service som möjligt behöver vi följande uppgifter av dig:

  • Tentamensdatum och tid
  • Kurs
  • Utbildningsanordnare
  • Kontaktperson hos anordnaren samt telefonnummer till denne
  • Uppgifter om dig (namn, adress, telefon och e-post)

Din anmälan om tentamen behöver vi ha senast två veckor innan tentamensdagen.

Observera!

Du ansvarar själv för kontakten med din utbildningsanordnare så att de skickar din tentamen i god tid per post till: Box 101 55, 952 27  KALIX. Märk kuvertet med "Tentamen" eller maila till larcentra@kalix.se med "Tentamen" i ärenderaden.

Viktigt!

Avanmälan: Det är av största vikt att du meddelar i god tid eller så snabbt som möjligt lärcentrat och ditt universitet om du skulle få förhinder att komma och skriva din tentamen!

 

 

 

Gör din tentamensanmälan genom mig

Bild av

Lärcentra Kalix

Telefon: 0923 - 653 01
Mobil: 070 - 699 67 33