Sök

Tentamensanmälan

Glöm inte att göra din tentamensanmälan till vuxenutbildningens lärcenteransvarige.

För att vi ska kunna erbjuda så bra service som möjligt behöver vi följande uppgifter av dig:

  • Tentamensdatum och tid
  • Kurs
  • Utbildningsanordnare
  • Kontaktperson hos anordnaren samt telefonnummer till denne
  • Uppgifter om dig (namn, adress, telefon och e-post)

Din anmälan om tentamen behöver vi ha senast två veckor innan tentamensdagen.

Observera!

Du ansvarar själv för kontakten med din utbildningsanordnare så att de skickar din tentamen i god tid per post till: Box 101 55, 952 27  KALIX. Märk kuvertet med "Tentamen" eller maila med "Tentamen" i ärenderaden till larcentra@kalix.se och ann-britt.wallin-nilsson@kalix.se.

Viktigt!

Avanmälan: Det är av största vikt att du meddelar i god tid eller så snabbt som möjligt lärcentrat och ditt universitet om du skulle få förhinder att komma och skriva din tentamen!

 

 

 

Gör din tentamensanmälan genom mig

Bild av Ann-Britt Wallin-Nilsson

Ann-Britt Wallin-Nilsson

Receptionist och Lärcenteransvarig

Telefon: 0923 - 653 01
Mobil: 070 - 699 67 33