Skip to content
Sök

Studieekonomi

När du studerar hos oss finns olika möjligheter till studiefinansiering.

Läs på CSN:s hemsida om vilka regler som gäller och hur du gör för att ansöka om studiemedel.

För att kunna göra en ansökan hos CSN behöver du veta hur många poäng du planerar att läsa och under vilken period. Din studie-och yrkesvägledare hjälper dig att göra en studieplan för hel –eller deltidsstudier.

Ditt ansvar

Du måste få godkända betyg i de poäng som du sökt studiemedel för om du ska kunna få fortsatt studiemedel eller studiestartsstöd. Du som har studiemedel eller studiestartsstöd måste enligt studiestödslagen anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till fortsatt studiefinansiering. Det är exempelvis om du:

  • gör uppehåll i studierna på grund av ledighet
  • avbryter en kurs
  • byter utbildning eller byter till annan skola
  • ändrar din studietid
  • får en högre inkomst än fribeloppet

Du kan läsa mer om ditt ansvar på CSN:s hemsida. Kontaktuppgifter till CSN hittar du också här.

Sjukdom och vård av barn

Om du blir sjuk kan du få behålla din ersättning förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas till CSN.

Läs mer om vård av närstående och vård av barn (VAB) på CSN:s hemsida.

Studera med A-kassa

Vissa A-kassor tillåter att du studerar deltid med bibehållen ersättning under en begränsad period. Du måste alltid ansöka hos din A-kass i förväg. För att få veta vad som gäller för dig så kontaktar du din A-kassa.

Studera mot vårdbiträde eller undersköterska med lön

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Regeringen har meddelat att satsningen kommer pågå fortsatt under åren 2024–2026. Ansökan för vårterminen är nu stängd. Läs mer på sidan Äldreomsorgslyftet – Studera mot vårdbiträde eller undersköterska med lön.