Sök

Religionskunskap

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
  3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.
  4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.
  5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Kurser i ämnet:

För dig som läst äldre kurser gäller följande:

  • Religionskunskap A motsvarar Religionskunskap 1
  • Religionskunskap B motsvarar Religionskunskap 2

Kursen ges bara på nätburen distans via vår externa leverantör Hermods. Läs mer på Hermods hemsida.