Sök

Naturkunskap

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
 3. Kunskaper om olika levnadsvanors konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
 4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.
 5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
 6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Kurser i ämnet:

 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
  Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
  Bygger på naturkunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
  Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1a1 eller kursen naturkunskap 1a2.
 • Naturkunskap 2, 100 poäng
  Bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b

För dig som har äldre kurser gäller följande:

 • Naturkunskap A motsvarar Naturkunskap 1a1
 • Naturkunskap B motsvarar Naturkunskap 2
 • Kursen Naturkunskap 2 bygger på kursen Naturkunskap 1a2 och därför måste du som tidigare läst Naturkunskap A även läsa kursen naturkunskap 1a2 för att gå vidare till Naturkunskap 2.

Kursen ges bara på nätburen distans via vår externa leverantör Hermods. Läs mer på Hermods hemsida.