Sök

Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. 

I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Kurser i ämnet:

 • Matematik 1a, 1b, 1c - 100 poäng
 • Matematik 2a, 2,b, 2c - 100 Poäng
 • Matematik 3b, 3c - 100 poäng
 • Matematik 4 - 100 Poäng
 • Matematik 5 – 100 poäng

Du kan läsa mer om kursernas innehåll på Skolverkets hemsida.

Skillnader mellan kurserna a, b och c

Vilken matematikkurs du ska läsa beror på vilket gymnasieprogram du tidigare läst

 • Kurserna 1a och 2a läser du som gått ett yrkesprogram
 • Kurserna 1b, 2b och 3b läser du som gått Ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet eller samhällsprogrammet
 • Kurserna 1c, 2c och 3c läser du som gått Naturvetenskapliga programmet eller teknikprogrammet

Beteckningarna a, b och c är alltså inget mått på kursens svårighetsgrad, utan står för skillnader i kursernas centrala innehåll.

För dig om läst någon av de äldre kurserna gäller följande:

 • Matematik A motsvaras av Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Matematik B motsvaras av Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Matematik C motsvaras av Matematik 3b eller 3c
 • Matematik D motsvaras av Matematik 4
 • Matematik E motsvaras av Matematik 5
 • Det innebär att om du har läst Matematik A läser du Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Om du har läst Matematik B läser du Matematik 3b eller 3c.
 • Om du har läst Matematik C läser du Matematik 4.
 • Om du har läst Matematik D och behöver Matematik E för att bli behörig läser du Matematik 4.

Lärare: Tommy Forsmark